098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 4Kw 5Hp

5.957 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 4kw 5hp 3 pha còn gọi là motor điều tốc 4kw 5hp 3 pha, cấu tạo gồm motor điện liền hộp giảm tốc có gắn hộp số điều tốc cơ, có tác dụng giảm tốc độ motor điện sau đó thay đổi vận tốc.

Hộp cực điện: 380v/660v hoặc 220v 1 pha hoặc 220v/380v

1) Ứng dụng bộ điều khiển tốc độ motor 4kw 5hp

 • Trộn nhiên liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng: bê tông, xi măng,
 • Khuấy dung dịch làm đồ ăn, thực phẩm, bánh kẹo
 • Tạo ra hành trình gia công cơ khí: đúc, rèn, nung khi nhanh khi chậm

2) Phân loại bộ điều chỉnh tốc độ motor 4Kw 5Hp điều tốc NMRV

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 4kw 5hp điều tốc NMRV cốt âm

- Khi lắp với hộp số NMRV size 110

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 4kw 5hp hộp số NMRV size 110 trục vuông góc

 • Đường kính trục là: 42 mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 110 + UDL MB40 + Motor mã 112
 • Tổng chiều dài: 836mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3.7kw 5hp hộp số NMRV size 110 trục vuông góc 

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 4kw 5hp điều tốc NMRV cốt dương

- Khi lắp với hộp số NMRV size 110

 • Đường kính trục: 42mm, rãnh cavet 12mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 110 + UDL MB40 + Motor mã 112

Bộ điều khiển tốc độ motor 3.7kw 5hp trục vuông góc cốt dương

3) Phân loại bộ điều chỉnh tốc độ motor 4Kw 5Hp trục thẳng

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 4kw 5hp trục thẳng chân đế

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 4kw 5hp điều tốc chân đế 1 cấp

Bộ điều chỉnh tốc độ 4kw 5hp chân đế có kích thước như sau: 

 • Đường kính trục: 28mm
 • Tâm trục xuống mặt đất: 152mm
 • Tổng chiều dài: 608mm
 • Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ theo chiều dọc: 230mm x 270mm
 • Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ theo chiều ngang: 245mm x 300mm

Các tốc độ trục ra là: từ 997 vòng tới 200 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

 

Loại 2: Motor điều tốc 4kw 5hp trục thẳng trục 40

 • Đường kính trục là: 40 mm
 • Mã hàng bộ điều tốc: GHM40 + UDL MB40 + motor mã 112

Các tốc độ trục ra là: từ 298 vòng tới 2.5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3.7kw 5hp trục thẳng, đầu giảm tốc GHM trục 40  

 

Loại 3: Motor điều tốc 4kw 5hp trục thẳng trục 50

 • Mã hàng bộ điều tốc: GHM50 + UDL MB40 + motor mã 112
 • Đường kính trục ra: 50mm

Bộ điều khiển tốc độ motor 3.7kw 5hp trục vuông góc cốt dương

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 4Kw 5Hp trục thẳng mặt bích

Loại 1: Bộ điều tốc motor 4kw 5hp mặt bích trục 40

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha giảm tốc mặt bích, hộp số GVM có đường kính trục 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 199 vòng tới 6.5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích, hộp số GVM 

 

Loại 2: Bộ điều tốc motor 4kw 5hp mặt bích trục 50

 • Mã hàng bộ điều tốc: GVM50 + UDL MB40 + motor mã 112
 • Đường kính trục: 50mm

4) Các loại Motor điều tốc 4Kw 5Hp khác

a) Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 4kw 5hp điều tốc trục ngang

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 4kw 5hp hộp giảm tốc WPDA 135

WPDA + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 4kw 5hp hộp số WPDA size 135 trục ngang có đường kính trục: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 4kw 5hp hộp số WPDA size 135 trục ngang  

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 4kw 5hp hộp giảm tốc WPDS 135

WPDS + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 4kw 5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 135 có đường kính trục là 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 4kw 5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 135 

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 4kw 5hp hộp giảm tốc WPWDO 135

WPWDO + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 4kw 5hp trục ngửa, úp WPWDO size 135 có đường kính trục âm 60 mm, dương 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 4kw 5hp trục ngửa, úp WPWDO size 135 

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 4kw 5hp hộp giảm tốc WPWDKT 135

WPWDKT +UDL +Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 4kw 5hp hộp giảm tốc đứng WPWDKT size 135 có đường kính trục âm 60 mm, dương 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 4kw 5hp hộp giảm tốc đứng WPWDKT size 135

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 4kw 5hp chân đế cycloid

Cyclo 1 cấp chân đế + UDL + motor 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 4kw 5hp hộp số cyclo chân đế XWD4

 • Đường kính trục là: 45 mm
 • Tổng chiều dài: 899mm
 • Mã hàng bộ điều tốc: XWD4 + UDL MB40 + motor mã 112

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 4kw 5hp hộp số cyclo chân đế XWD4  

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 4kw 5hp hộp số cyclo chân đế XWD5

 • Đường kính trục là: 55mm
 • Tổng chiều dài: 967mm
 • Mã hàng bộ điều tốc: XWD5 + UDL MB40 + motor mã 112

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 4kw 5hp hộp số cyclo chân đế XWD5 có các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 4kw 5hp hộp số cyclo chân đế XWD5  

c) Bộ điều tốc motor khuấy 4kw 5hp mặt bích cycloid

Cycloid 1 cấp mặt bích + UDL + motor 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 4kw 5hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa

 • Đường kính trục là: 45 mm
 • Đường kính mặt bích: 260mm
 • Mã hàng bộ điều tốc: XLD4 + UDL MB40 + motor mã 112

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 4kw 5hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa có các tốc độ trục ra là: từ 93 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 4kw 5hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa 

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 4kw 5hp cyclo mặt bích XLD5 trục úp, ngửa

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 4kw 5hp cyclo mặt bích XLD5 trục úp, ngửa có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 92 vòng tới 9 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 4kw 5hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa 

d) Motor điều tốc 4kw 5Hp tải nặng R

Motor điều tốc 4kw 5Hp liền hộp số R67 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 35 mm

 

Motor điều tốc 4kw 5Hp liền hộp số R77 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 40 mm

 

Motor điều tốc 4kw 5Hp liền hộp số R87 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 50 mm

Motor giảm tốc 3 pha tải nặng R

 

Motor giảm tốc phòng nổ R tải nặng

Motor giảm tốc phòng nổ R tải nặng

 

Motor giảm tốc mặt bích tải nặng chỉnh tốc độ.

e) Motor điều tốc 4kw 5hp liền hộp số chỉnh tốc độ

Motor điều tốc 4kw 5hp liền hộp số chỉnh tốc độ có đường kính trục 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 999 vòng tới 199 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Motor 3 pha 4kw 5hp liền hộp số chỉnh tốc độ 

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất 

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào