098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 5.5Kw 7.5Hp

5.666 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp còn gọi là motor điều tốc 5.5kw 7.5hp, có tác dụng giảm tốc độ motor điện sau đó thay đổi vận tốc. Cấu tạo gồm motor điện liền hộp giảm tốc có gắn hộp số điều tốc cơ.

Ứng dụng:

  • Trộn nhiên liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng: bê tông, xi măng,
  • Khuấy dung dịch làm thực phẩm, đồ ăn, bánh kẹo
  • Tạo ra hành trình gia công cơ khí: đúc, rèn, nung khi nhanh khi chậm

Cách đấu điện: 220v 1 pha hoặc 380v/660v hoặc 220v/380v

1, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp điều tốc trục vuông góc

Hộp NMRV + điều tốc + motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp hộp số NMRV size 130 trục vuông góc có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp hộp số NMRV size 130 trục vuông góc  

2, Bộ điều tốc motor 5.5kw 7.5hp trục thẳng

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp trục thẳng, đầu giảm tốc GHM có đường kính trục là: 50 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 300 vòng tới 2.5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp trục thẳng, đầu giảm tốc GHM trục 50   

3, Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích 5.5Kw 7.5Hp

GVM + điều tốc + motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích, hộp số GVM có đường kính trục 50 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích, hộp số GVM trục 50 

4, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 5.5kw 7.5h chân đế

Cyclo 1 cấp chân đế + UDL + motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 5.5kw 7.5hp hộp số cyclo chân đế XWD5

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 5.5kw 7.5hp hộp số cyclo chân đế XWD5 có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 5.5kw 7.5hp hộp số cyclo chân đế XWD5  

b, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 5.5kw 7.5hp hộp số cyclo chân đế XWD7

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 5.5kw 7.5hp hộp số cyclo chân đế XWD7 có đường kính trục là: 80 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 5.5kw 7.5hp hộp số cyclo chân đế XWD7  

5, Bộ điều tốc motor khuấy 5.5kw 7.5hp mặt bích

Cycloid 1 cấp mặt bích + UDL + motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 5.5kw 7.5hp cyclo mặt bích XLD7 trục úp, ngửa có đường kính trục là: 80 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 93 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 5.5kw 7.5hp cyclo mặt bích XLD7 trục úp, ngửa 

6, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 5.5kw 7.5hp điều tốc trục ngang

WPDA + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 5.5kw 7.5hp hộp số WPDA size 155 trục ngang có đường kính trục: 60 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 5.5kw 7.5hp hộp số WPDA size 155 trục ngang  

7, Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 5.5kw 7.5hp điều tốc trục vít

WPDS + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 5.5kw 7.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 155 có đường kính trục là 60 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 5.5kw 7.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 155 

8, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 5.5kw 7.5hp điều tốc trục ngửa, úp

WPWDO + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 5.5kw 7.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 155 có đường kính trục âm: 70 mm, dương: 60 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 5.5kw 7.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 155 

9, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 5.5kw 7.5hp điều tốc size 155

WPWDKT + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 5.5kw 7.5hp hộp giảm tốc đứng WPWDKT size 155 có đường kính trục âm: 70 mm, dương: 60 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 5.5kw 7.5hp hộp giảm tốc đứng WPWDKT size 155

10, Motor 3 pha 5.5kw 7.5hp liền hộp số chỉnh tốc độ

Motor 3 pha 5.5kw 7.5hp liền hộp số chỉnh tốc độ có đường kính trục 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 1000 vòng tới 198 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor 3 pha 5.5kw 7.5hp liền hộp số chỉnh tốc độ 

11, Motor điều tốc 5.5kw 7.5Hp tải nặng R

a) Motor 3 pha 5.5kw 7.5Hp liền hộp số R87 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 50 mm

b) Motor 3 pha 5.5kw 7.5Hp liền hộp số R97 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 60 mm

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất 

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào