098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 5.5Kw 7.5Hp

5.695 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp còn gọi là motor điều tốc 5.5kw 7.5hp, có tác dụng giảm tốc độ motor điện sau đó thay đổi vận tốc. Cấu tạo gồm motor điện liền hộp giảm tốc có gắn hộp số điều tốc cơ.

Cách đấu điện: 220v 1 pha hoặc 380v/660v hoặc 220v/380v

1) Ứng dụng bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp

Bộ điều khiển tốc độ motor được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực như:

 • Trộn nhiên liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng: bê tông, xi măng,
 • Khuấy dung dịch làm thực phẩm, đồ ăn, bánh kẹo
 • Tạo ra hành trình gia công cơ khí: đúc, rèn, nung khi nhanh khi chậm

2) Phân loại bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp trục vuông góc

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp trục vuông góc cốt âm

 • Đường kính trục là: 45 mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 130 + UDL MB55 + Motor mã 132
 • Các tốc độ trục ra là: từ 199 vòng tới 3 vòng/ 1 phút

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp trục vuông góc cốt âm 

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp trục vuông góc cốt dương

 • Đường kính trục: 45mm, rãnh cavet 14mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 130+ UDL MB55+ Motor mã 132

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp trục vuông góc cốt dương

3) Phân loại bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp trục thẳng

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp trục thẳng chân đế

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp trục thẳng, đầu giảm tốc GHM có kích thước như sau: 

 • Tổng chiều dài: 1031mm
 • Đường kính trục là: 50 mm
 • Tổng chiều cao: 317mm

Các tốc độ trục ra là: từ 300 vòng tới 2.5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp trục thẳng chân đế   

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5Kw 7.5hp trục thẳng mặt bích

 • Mã hàng: GVM50 + điều tốc UDL55 + motor 3 pha mã 132
 • Đường kính trục 50 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5Kw 7.5hp trục thẳng mặt bích 

4) Phân loại motor điều tốc 5.5Kw 7.5Hp 

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5hp điều tốc trục ngang

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5kw hộp số WPDA size 155

WPDA + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 5.5kw 7.5hp hộp số WPDA size 155 trục ngang có đường kính trục: 60 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 5.5kw 7.5hp hộp số WPDA size 155 trục ngang  

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5kw hộp số WPDS size 155

WPDS + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 5.5kw 7.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 155 có đường kính trục là 60 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 5.5kw 7.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 155 

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5kw hộp số WPWDO size 155

WPWDO + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 5.5kw 7.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 155 có đường kính trục âm: 70 mm, dương: 60 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 5.5kw 7.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 155 

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 5.5kw 7.5kw hộp số WPWDKT size 155

WPWDKT + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 5.5kw 7.5hp hộp giảm tốc đứng WPWDKT size 155 có đường kính trục âm: 70 mm, dương: 60 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 5.5kw 7.5hp hộp giảm tốc đứng WPWDKT size 155

b) Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 5.5kw 7.5h chân đế

Cyclo 1 cấp chân đế + UDL + motor 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 5.5kw 7.5hp hộp số cyclo chân đế XWD5

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 5.5kw 7.5hp hộp số cyclo chân đế XWD5 có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 5.5kw 7.5hp hộp số cyclo chân đế XWD5  

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 5.5kw 7.5hp hộp số cyclo chân đế XWD6

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 5.5kw 7.5hp hộp số cyclo chân đế XWD6 có đường kính trục là: 65mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 5.5kw 7.5hp hộp số cyclo chân đế XWD7  

c) Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 5.5kw 7.5hp mặt bích

Cycloid 1 cấp mặt bích + UDL + motor 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 5.5kw 7.5hp hộp số cyclo chân đế XLD5

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 5.5kw 7.5hp cyclo mặt bích XLD5 trục úp, ngửa có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 93 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 5.5kw 7.5hp cyclo mặt bích XLD7 trục úp, ngửa 

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 5.5kw 7.5hp hộp số cyclo chân đế XLD6

 • Đường kính trục là: 65 mm
 • Đường kính mặt bích: 400 mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: hộp số XLD6 + UDL MB55 + Motor mã 132

d) Motor điều tốc 5.5kw 7.5hp tải nặng R

Motor điều tốc 5.5kw 7.5hp liền hộp số R87 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 50 mm

 

Motor điều tốc 5.5kw 7.5hp liền hộp số R97 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 60 mm

e) Motor điều tốc 5.5kw 7.5hp liền hộp số chỉnh tốc độ

Motor điều tốc 5.5kw 7.5hp liền hộp số chỉnh tốc độ có đường kính trục 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 1000 vòng tới 198 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor 3 pha 5.5kw 7.5hp liền hộp số chỉnh tốc độ 

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất 

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào