098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 1.5Kw 2Hp

2.225 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp còn gọi là motor điều tốc 1.5kw 2hp, có tác dụng giảm tốc độ động cơ điện sau đó thay đổi vận tốc. Cấu tạo gồm motor điện liền hộp giảm tốc có gắn hộp số điều tốc cơ.

Hộp cực điện: 220v 1 pha hoặc 220v/380v hoặc 380v/660v

1) Ứng dụng bộ điều khiển tốc độ motor 1.5kw 2hp

 • Trộn nhiên liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng: xi măng, bê tông
 • Khuấy dung dịch làm đồ ăn, thực phẩm, bánh kẹo
 • Tạo ra hành trình gia công cơ khí: nung khi nhanh khi chậm, đúc, rèn

2) Phân loại bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2Hp điều tốc NMRV

Hộp NMRV + điều tốc + motor 3 pha

a) Bộ điều khiển tốc độ motor 1.5kw 2hp điều tốc NMRV cốt âm

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp hộp số NMRV size 75 trục vuông góc có thông số như sau:

 • Đường kính trục: 28mm
 • Tổng chiều dài: 669mm
 • Tổng chiều cao: 343mm

Các tốc độ trục ra là: từ 199 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

b) Bộ điều khiển tốc độ motor 1.5kw 2hp điều tốc NMRV cốt dương

Bộ điều khiển tốc độ 1.5kw 2hp lắp hộp số NMRV size 75 có thông số như sau:

 • Đường kính trục ra: 28mm
 • Chiều dài trục: 60mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 75 + UDL MB15 + Motor mã 90

3) Phân loại bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2HP trục thẳng

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3pha 1.5kw 2hp trục thẳng chân đế

Loại 1: Motor điều tốc cơ 3 pha 1 cấp 1.5kw 2hp

Motor điều tốc cơ 3 pha 1 cấp 1.5kw 2hp có tốc độ trục ra từ 200 vòng tới 40 vòng/ 1 phút

 • Đường kính trục là 38 mm
 • Tổng chiều dài: 635mm
 • Kích thước lỗ bắt ốc chân đế hộp số: 85mm x 185mm

 

Loại 2: Motor điều tốc cơ 3 pha 2 cấp 1.5kw 2hp 

Motor điều tốc cơ 2 cấp 1.5kw 2hp có tốc độ trục ra từ 35 vòng tới 7 vòng/ 1 phút

 • Đường kính trục là 38 mm
 • Tổng chiều dài: 680mm
 • Kích thước lỗ bắt ốc chân đế hộp số: 130mm x 200mm
 • Tâm trục xuống mặt đất: 175mm

Motor điều tốc cơ 3 pha 2 cấp 1.5kw 2hp 

 

Loại 3: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp chân đế 3 pha 1 cấp

Bộ điều chỉnh tốc độ 1.5kw 2hp chân đế có kích thước như sau:

 • Đường kính trục ra: 24mm 
 • Tổng chiều dài: 513mm
 • Tổng chiều cao: 273mm
 • Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ theo chiều dọc: 140mm X 165mm
 • Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ theo chiều ngang: 180mm X 230mm

Các tốc độ trục ra là: từ 997 vòng tới 200 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp chân đế 1 cấp

 

Loại 4: Motor điều tốc 1.5kw 2hp trục thẳng

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp trục thẳng, đầu giảm tốc GHM có:

 • Đường kính trục: 32 mm
 • Tổng chiều dài: 761mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ bắt ốc chiều dọc: 130mm x 160mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ bắt ốc chiều ngang: 170mm x 213mm

Các tốc độ trục ra là: từ 299 vòng tới 2.5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp trục thẳng, đầu giảm tốc GHM trục 32 

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3pha 1.5Kw 2Hp trục thẳng mặt bích

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5Kw 2Hp trục thẳng

GVM + điều tốc + motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích, hộp số GVM có kích thước như sau:

 • Đường kính trục: 32 mm
 • Tổng chiều cao: 291mm
 • Tổng chiều dài: 761mm

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích, hộp số GVM trục 32  

c) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1 pha 1.5kw 2hp trục thẳng chân đế

Loại 1: Motor điều chỉnh tốc độ 1 pha 1 cấp 2hp 1.5kw 

Motor điều tốc cơ 1 pha  cấp 1.5kw 2hp có tốc độ trục ra từ 200 vòng tới 39 vòng/ 1 phút

 • Đường kính trục là 38 mm
 • Tổng chiều dài: 635mm
 • Tổng chiều cao: 295mm
 • Kích thước lỗ bắt ốc chân đế hộp số: 85mm x 185mm

 

Loại 2: Motor điều chỉnh tốc độ 1 pha 2 cấp 2hp 1.5kw 

Motor điều tốc cơ 1 pha 2cấp 1.5kw 2hp có tốc độ trục ra từ 34 vòng tới 7 vòng/ 1 phút

 • Đường kính trục: 38 mm
 • Tổng chiều dài: 680mm
 • Tổng chiều cao: ~317mm
 • Kích thước lỗ bắt ốc chân đế hộp số: 130mm x 200mm

4) Các loại Motor điều tốc 1.5kw 2Hp khác

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp điều tốc trục ngang

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.5kw 2hp hộp số WPDA

WPDA + UDL + MOTOR 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.5kw 2hp hộp số WPDA size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.5kw 2hp hộp số WPDA trục ngang size 80 có đường kính trục: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.5kw 2hp hộp số  WPDA trục ngang size 80 

 

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.5kw 2hp hộp số WPDA size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.5kw 2hp hộp số WPDA trục ngang size 100 có đường kính trục: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.5kw 2hp hộp số  WPDA trục ngang size 100 

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp hộp giảm tốc trục vít WPDS

WPDS +UDL +MOTOR 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.5kw 2hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80 vcó đường kính trục là 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.5kw 2hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80

 

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.5kw 2hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.5kw 2hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100 có đường kính trục là 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 10 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.5kw 2hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100 

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp trục ngửa, úp WPWDO

WPWDO + UDL + MOTOR 3 pha

Loại 1:  Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp trục ngửa, úp WPWDO size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp trục ngửa, úp WPWDO size 80 có đường kính trục dương: 32 mm, âm: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp trục ngửa, úp WPWDO size 80

 

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp trục ngửa, úp WPWDO size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp trục ngửa, úp WPWDO size 100 có đường kính trục dương: 38 mm, âm: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp trục ngửa, úp WPWDO size 100 

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp hộp số kiểu đứng WPWDKT

WPWDKT + UDL + MOTOR 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.5kw 2hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80 có đường kính trục âm: 35 mm, dương: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.5kw 2hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80

 

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.5kw 2hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.5kw 2hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100 có đường kính trục âm: 40 mm, dương: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.5kw 2hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100

 

b) Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.5kw 2hp chân đế 

Cyclo 1 cấp chân đế + UDL + motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.5kw 2hp hộp số cyclo chân đế XWD3

 • Đường kính trục ra: 35mm
 • Mã hàng: hộp số XWD3+ UDL MB15 + Motor mã 90

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.5kw 2hp hộp số cyclo chân đế XWD3

 

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.5kw 2hp hộp số cyclo chân đế XWD4

 • Đường kính trục ra: 45mm
 • Mã hàng: hộp số XWD4+ UDL MB15 + Motor mã 90

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.5kw 2hp hộp số cyclo chân đế XWD4

c) Bộ điều tốc motor khuấy 1.5kw 2hp mặt bích

Cycloid 1 cấp mặt bích + UDL + motor 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.5kw 2hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa

 • Đường kính trục ra: 35mm
 • Đường kính bích ngoài: 230mm
 • Mã hàng: hộp số XLD3+ UDL MB15 + Motor mã 90

Các tốc độ trục ra là: từ 93 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.5kw 2hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa 

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.5kw 2hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa

 • Đường kính trục ra: 45mm
 • Đường kính bích ngoài: 260mm
 • Mã hàng: hộp số XLD4+ UDL MB15 + Motor mã 90

Các tốc độ trục ra là: từ 92 vòng tới 9 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.5kw 2hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa 

d) Motor điều tốc 1.5kw 2Hp tải nặng R

Motor điều tốc 1.5kw 2Hp liền hộp số R57 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 35 mm

 

Motor điều tốc 1.5kw 2Hp liền hộp số R77 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 40 mm

Motor giảm tốc 3 pha tải nặng R

Motor giảm tốc phòng nổ R tải nặng

Motor giảm tốc phòng nổ R tải nặng

e) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp liền hộp số chỉnh tốc độ

Motor điều tốc 1.5kw 2hp liền hộp số chỉnh tốc độ có đường kính trục 24 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 999 vòng tới 195 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Motor 3 pha 1.5kw 2hp liền hộp số chỉnh tốc độ

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất 

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào