098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 1.5Kw 2Hp

2.164 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp còn gọi là motor điều tốc 1.5kw 2hp, có tác dụng giảm tốc độ động cơ điện sau đó thay đổi vận tốc. Cấu tạo gồm motor điện liền hộp giảm tốc có gắn hộp số điều tốc cơ.

Ứng dụng:

  • Trộn nhiên liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng: xi măng, bê tông
  • Khuấy dung dịch làm đồ ăn, thực phẩm, bánh kẹo
  • Tạo ra hành trình gia công cơ khí: nung khi nhanh khi chậm, đúc, rèn

Hộp cực điện: 220v 1 pha hoặc 220v/380v hoặc 380v/660v

1, Bộ điều khiển tốc độ motor 1.5kw 2hp điều tốc trục vuông góc

Hộp NMRV + điều tốc + motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp hộp số NMRV size 75 trục vuông góc có đường kính trục là: 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 199 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp hộp số NMRV size 75 trục vuông góc

2, Bộ điều tốc motor 1.5kw 2hp trục thẳng

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp trục thẳng, đầu giảm tốc GHM có đường kính trục là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 299 vòng tới 2.5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.5kw 2hp trục thẳng, đầu giảm tốc GHM trục 32 

Motor điều tốc cơ 2 cấp 1.5kw 2hp

Motor điều tốc cơ 2 cấp 1.5kw 2hp có đường kính trục là 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 39 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Điều tốc cơ 2 cấp gắn motor 3 pha 1.5Kw 2Hp

3, Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích 1.5Kw 2Hp

 GVM + điều tốc + motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích, hộp số GVM có đường kính trục 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích, hộp số GVM trục 32  

4, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.5kw 2hp chân đế 

Cyclo 1 cấp chân đế + UDL + motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.5kw 2hp hộp số cyclo chân đế XWD3

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.5kw 2hp hộp số cyclo chân đế XWD3 có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.5kw 2hp hộp số cyclo chân đế XWD3

b, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.5kw 2hp hộp số cyclo chân đế XWD4

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.5kw 2hp hộp số cyclo chân đế XWD4 có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.5kw 2hp hộp số cyclo chân đế XWD4

5, Bộ điều tốc motor khuấy 1.5kw 2hp mặt bích

Cycloid 1 cấp mặt bích + UDL + motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.5kw 2hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.5kw 2hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 93 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.5kw 2hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa 

b, Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.5kw 2hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.5kw 2hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 92 vòng tới 9 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.5kw 2hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa 

6, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.5kw 2hp điều tốc trục ngang

WPDA + UDL + MOTOR 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.5kw 2hp hộp số WPDA size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.5kw 2hp hộp số WPDA trục ngang size 80 có đường kính trục: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.5kw 2hp hộp số  WPDA trục ngang size 80 

b, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.5kw 2hp hộp số WPDA size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.5kw 2hp hộp số WPDA trục ngang size 100 có đường kính trục: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.5kw 2hp hộp số  WPDA trục ngang size 100 

7, Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.5kw 2hp điều tốc trục vít

WPDS +UDL +MOTOR 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.5kw 2hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.5kw 2hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80 vcó đường kính trục là 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.5kw 2hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80

b, Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.5kw 2hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.5kw 2hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100 có đường kính trục là 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 10 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.5kw 2hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100 

8, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp điều tốc trục ngửa, úp

WPWDO + UDL + MOTOR 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp trục ngửa, úp WPWDO size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp trục ngửa, úp WPWDO size 80 có đường kính trục dương: 32 mm, âm: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp trục ngửa, úp WPWDO size 80

b, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp trục ngửa, úp WPWDO size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp trục ngửa, úp WPWDO size 100 có đường kính trục dương: 38 mm, âm: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp trục ngửa, úp WPWDO size 100 

9, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.5kw 2hp điều tốc size 80, 100

WPWDKT + UDL + MOTOR 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.5kw 2hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.5kw 2hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80 có đường kính trục âm: 35 mm, dương: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.5kw 2hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80

b, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.5kw 2hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.5kw 2hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100 có đường kính trục âm: 40 mm, dương: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.5kw 2hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100

10, Motor 3 pha 1.5kw 2hp liền hộp số chỉnh tốc độ

Motor 3 pha 1.5kw 2hp liền hộp số chỉnh tốc độ có đường kính trục 24 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 999 vòng tới 195 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Motor 3 pha 1.5kw 2hp liền hộp số chỉnh tốc độ

11) Motor điều tốc 1.5kw 2Hp tải nặng R

a) Motor 3 pha 1.5kw 2Hp liền hộp số R57 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 35 mm

b) Motor 3 pha 1.5kw 2Hp liền hộp số R77 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 40 mm

Motor giảm tốc 3 pha tải nặng R

Motor giảm tốc phòng nổ R tải nặng

Motor giảm tốc phòng nổ R tải nặng

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất 

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào