098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 2.2Kw 3Hp

9.967 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 2.2kw 3hp còn gọi là motor điều tốc 2.2kw 3hp, cấu tạo gồm motor điện liền hộp giảm tốc có gắn điều tốc cơ, có tác dụng giảm tốc độ motor điện sau đó thay đổi vận tốc.

Cách đấu điện: 220v 1 pha hoặc 380v/660v hoặc 220v/380v

1) Ứng dụng bộ điều khiển tốc độ motor 2.2kw 3hp

 • Trộn nhiên liệu, vật liệu xây dựng, hóa chất: bê tông, xi măng
 • Khuấy dung dịch làm đồ ăn, thực phẩm, bánh kẹo
 • Tạo ra hành trình gia công cơ khí: đúc, rèn, nung khi chậm khi nhanh

2) Phân loại bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3Hp điều tốc NMRV

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp điều tốc NMRV cốt âm

- Khi lắp với hộp số NMRV size 90

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp hộp số NMRV size 90 trục vuông góc có đường kính trục là: 35 mm

 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 90 + UDL MB40 + Motor mã 100
 • Tổng chiều dài: 772mm
 • Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 7 vòng/ 1 phút

 Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp hộp số NMRV size 90 

- Khi lắp với hộp số NMRV size 110

 • Đường kính trục âm: 42mm, rãnh cavet 12mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 110 + UDL MB40 + Motor mã 100

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp hộp số trục vuông góc cốt âm

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp điều tốc NMRV cốt dương

- Khi gắn với hộp số NMRV size 90

Bộ điều khiển tốc độ 1.5kw 2hp lắp hộp số NMRV size 90 có thông số như sau:

 • Đường kính trục ra: 35mm
 • Chiều dài trục: 80
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 90 + UDL MB15 + Motor mã 100

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp hộp số trục vuông góc cốt dương

- Khi gắn với hộp số NMRV size 110

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp hộp số NMRV size 110 trục vuông góc có đường kính trục là: 42 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 197 vòng tới 10 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp hộp số trục vuông góc cốt dương

3) Phân loại bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3Hp trục thẳng

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 2.2kw 3hp trục thẳng chân đế

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp chân đế 1 cấp

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp chân đế

 • Đường kính trục: 28mm
 • Tâm trục xuống mặt đất: 152mm
 • Tổng chiều dài: 590mm
 • Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ theo chiều dọc: 230mm x 270mm
 • Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ theo chiều ngang: 245mm x 300mm

Các tốc độ trục ra là: từ 997 vòng tới 200 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp chân đế 1 cấp

 

Loại 2: Motor điều tốc 2.2kw 3hp trục thẳng trục 40

 • Đường kính trục: 40 mm
 • Tổng chiều dài: 860mm
 • Mã hàng bộ điều tốc: GHM40 + UDL MB40 + motor mã 100

Các tốc độ trục ra là: từ 297 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor 2.2kw 3hp trục thẳng trục 40   

 

Loại 3: Bộ điều tốc motor 2.2kw 3hp trục thẳng trục 50

 • Mã hàng bộ điều tốc: GHM50 + UDL MB40 + motor mã 100
 • Đường kính trục ra: 50mm

Bộ điều tốc motor 2.2kw 3hp trục thẳng trục 50

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 2.2kw 3hp trục thẳng mặt bích

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp mặt bích trục 40

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích, hộp số GVM có đường kính trục 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích, hộp số GVM trục 40

 

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp mặt bích trục 50

 • Mã hàng bộ điều tốc: GVM50 + UDL MB40 + motor mã 100
 • Đường kính trục: 50mm
 • Kích thước mặt bích: 361x319mm

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp mặt bích trục 50

4) Các loại Motor điều tốc 2.2kw 3Hp khác

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp điều tốc trục ngang

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp hộp số WPDA 120

WPDA + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 2.2kw 3hp hộp số WPDA size 120 trục ngang có đường kính trục: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 2.2kw 3hp hộp số WPDA size 120 trục ngang  

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp hộp số WPDS 120

WPDS + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 2.2kw 3hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 120 có đường kính trục là 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 2.2kw 3hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 120 

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp hộp số WPWDO 120

WPWDO + UDL + MOTOR 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 2.2kw 3hp size 120 trục ngửa, úp có đường kính trục 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 2.2kw 3hp size 120 trục ngửa, úp 

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp hộp mang tải WPWDKT 120

WPWDKT + UDL + MOTOR 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 2.2kw 3hp hộp giảm tốc đứng WPWDKT size 120 có đường kính trục 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 2.2kw 3hp hộp giảm tốc đứng WPWDKT size 120

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp chân đế cycloid

Cyclo 1 cấp chân đế + UDL + motor 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 2.2kw 3hp hộp số cyclo chân đế XWD4

 • Đường kính trục là: 45 mm
 • Mã hàng bộ điều tốc: XWD4 + UDL MB40 + motor mã 100

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở kích thước bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 2.2kw 3hp hộp số cyclo chân đế XWD4  

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 2.2kw 3hp hộp số cyclo chân đế XWD5

 • Đường kính trục là: 55mm
 • Tổng chiều dài: 949mm
 • Mã hàng bộ điều tốc: XWD5 + UDL MB40 + motor mã 100

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 2.2kw 3hp hộp số cyclo chân đế XWD5  

c) Bộ điều tốc motor 2.2kw 3hp mặt bích cyclo

Cycloid 1 cấp mặt bích + UDL + motor 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 2.2kw 3hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa

 • Đường kính trục là: 45 mm
 • Đường kính mặt bích: 260mm
 • Mã hàng bộ điều tốc: XLD4 + UDL MB40 + motor mã 100

Các tốc độ trục ra là: từ 93 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 2.2kw 3hp hộp số cyclo mặt bích XLD4 

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 2.2kw 3hp cyclo mặt bích XLD5 trục úp, ngửa

 • Đường kính trục là: 55 mm
 • Đường kính mặt bích: 340mm
 • Mã hàng bộ điều tốc: XLD5 + UDL MB40 + motor mã 100

Các tốc độ trục ra là: từ 92 vòng tới 9 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 2.2kw 3hp cyclo mặt bích XLD5 trục úp, ngửa

d) Motor điều tốc 2.2kw 3Hp tải nặng R

Motor điều tốc 2.2kw 3Hp liền hộp số R67 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 35mm

 

Motor điều tốc 2.2kw 3Hp liền hộp số R77 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 40mm

 

Motor điều tốc 2.2kw 3Hp liền hộp số R87 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 50mm

Motor giảm tốc 3 pha tải nặng R

 

Motor giảm tốc phòng nổ R tải nặng

Motor giảm tốc phòng nổ R tải nặng

 

Motor giảm tốc mặt bích tải nặng chỉnh tốc độ.

e) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2.2kw 3hp liền hộp số thay đổi tốc độ

Motor điều tốc 2.2kw 3hp liền hộp số thay đổi tốc độ có đường kính trục 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 998 vòng tới 198 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Motor 3 pha 2.2kw 3hp liền hộp số thay đổi tốc độ

f) Motor điều chỉnh tốc độ mặt bích 2.2kw 3HP

 • Đường kính trục: 28 mm
 • Tổng chiều dài: 720 mm
 • Đường kính bích ngoài: 250 mm

Motor điều chỉnh tốc độ mặt bích 2.2kw 3HP

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất 

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào