098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 3Kw 4Hp

5.183 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp còn gọi là motor điều tốc 3kw 4hp, có tác dụng giảm tốc độ động cơ điện 3 pha sau đó thay đổi vận tốc. Cấu tạo gồm động cơ điện 3 pha liền hộp giảm tốc có gắn hộp số điều tốc cơ.

Cách đấu điện: 220v/380v hoặc 380v/660v hoặc 220v 1 pha

1) Ứng dụng bộ điều khiển tốc độ motor 3kw 4hp 

Ứng dụng của bộ điều khiển tốc độ được sử dụng nhiều trong các ngành nghề:

 • Trộn nhiên liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng: bê tông, xi măng
 • Khuấy dung dịch làm bánh kẹo, đồ ăn, thực phẩm
 • Tạo ra hành trình gia công cơ khí: đúc, rèn, nung khi nhanh khi chậm

2) Phân loại bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4Hp điều tốc NMRV

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp điều tốc NMRV cốt âm

- Khi gắn với hộp số NMRV size 90

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 3kw 4hp:

 • Đường kính trục là: 35 mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 90 + UDL MB40 + Motor mã 100

Các tốc độ trục ra là: từ 197 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp hộp số NMRV size 90 trục vuông góc  

- Khi lắp với hộp số NMRV size 110

 • Đường kính trục âm: 42mm, rãnh cavet 12mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 110 + UDL MB40 + Motor mã 100

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp điều tốc NMRV cốt dương

- Khi gắn với hộp số NMRV size 90

Bộ điều khiển tốc độ 1.5kw 2hp lắp hộp số NMRV size 90 có thông số như sau:

 • Đường kính trục ra: 35mm, Chiều dài trục: 80
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 90 + UDL MB15 + Motor mã 100

- Khi gắn với hộp số NMRV size 110

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp hộp số NMRV size 110 trục vuông góc có đường kính trục là: 42 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 197 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp hộp số NMRV size 110 trục vuông góc

3) Phân loại bộ điều chỉnh tốc độ motor 3Kw 4Hp trục thẳng

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 3kw 4hp trục thẳng chân đế

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp chân đế 1 cấp

Bộ điều chỉnh tốc độ 3kw 4hp chân đế có kích thước như sau: 

 • Đường kính trục: 28mm
 • Tâm trục xuống mặt đất: 152mm
 • Tổng chiều dài: 590mm
 • Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ theo chiều dọc: 230mm x 170mm
 • Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ theo chiều ngang: 245mm x 300mm

Các tốc độ trục ra là: từ 997 vòng tới 200 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp chân đế 1 cấp

 

Loại 2: Bộ điều tốc motor 3kw 4hp trục thẳng trục 40

 • Đường kính trục là: 40 mm
 • Tổng chiều dài: 860mm
 • Mã hàng bộ điều tốc: GHM40 + UDL MB40 + motor mã 100

Các tốc độ trục ra là: từ 298 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

   

 

Loại 3: Bộ điều tốc motor 3kw 4hp trục thẳng trục 50

 • Mã hàng bộ điều tốc: GHM50 + UDL MB40 + motor mã 100
 • Tổng chiều dài 900mm
 • Đường kính trục ra: 50mm

   

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 3Kw 4Hp trục thẳng mặt bích

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp mặt bích trục 40

 • Đường kính trục 40 mm
 • Tổng chiều dài: 860mm
 • Kích thước mặt bích: 300x274.5mm

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích, hộp số GVM trục 40 

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp mặt bích trục 50

 • Mã hàng bộ điều tốc: GVM50 + UDL MB40 + motor mã 100
 • Đường kính trục: 50mm
 • Kích thước mặt bích: 361x319mm

 

4) Các loại Motor điều tốc 3Kw 4Hp khác

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp điều tốc trục ngang

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp hộp mang tải WPDA 120

WPDA + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 3kw 4hp hộp số WPDA size 120 trục ngang có đường kính trục: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 3kw 4hp hộp số WPDA size 120 trục ngang  

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp hộp mang tải WPDS 120

WPDS + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 3kw 4hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 120 có đường kính trục là 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 3kw 4hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 120 

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp hộp mang tải WPWDO 120

WPWDO + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 3kw 4hp trục ngửa, úp WPWDO size 120 có đường kính trục 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 3kw 4hp trục ngửa, úp WPWDO size 120 

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp hộp mang tải WPWDKT

WPWDKT + UDL + Motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 3kw 4hp hộp giảm tốc đứng WPWDKT size 120 có đường kính trục 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 3kw 4hp hộp giảm tốc đứng WPWDKT size 120

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3kw 4hp chân đế cyclo

Cyclo 1 cấp chân đế + UDL + motor 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 3kw 4hp hộp số cyclo chân đế XWD4

Bộ điều chỉnh tốc độ motor động cơ khuấy 3kw 4hp hộp số cyclo chân đế XWD4 có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 3kw 4hp hộp số cyclo chân đế XWD4  

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 3kw 4hp hộp số cyclo chân đế XWD5

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 3kw 4hp hộp số cyclo chân đế XWD5 có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 3kw 4hp hộp số cyclo chân đế XWD5  

c) Bộ điều tốc motor 3kw 4hp mặt bích cyclo

Cycloid 1 cấp mặt bích + UDL + motor 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 3kw 4hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 3kw 4hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 93 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 3kw 4hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa 

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 3kw 4hp cyclo mặt bích XLD5 trục úp, ngửa

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 3kw 4hp cyclo mặt bích XLD5 trục úp, ngửa có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 92 vòng tới 9 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 3kw 4hp cyclo mặt bích XLD5 trục úp, ngửa 

d) Motor điều tốc 3kw 4Hp tải nặng R

Motor điều tốc 3kw 4Hp liền hộp số R67 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 35 mm

 

Motor điều tốc 3kw 4Hp liền hộp số R77 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 40 mm

Motor điều tốc 3kw 4Hp liền hộp số R87 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 50 mm

Motor giảm tốc mặt bích tải nặng chỉnh tốc độ

 

e) Motor điều tốc 3kw 4hp liền hộp số điều tốc cơ

Motor điều tốc 3kw 4hp liền hộp số điều tốc cơ có đường kính trục 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 999 vòng tới 200 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Motor 3 pha 3kw 4hp liền hộp số điều tốc cơ

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất 

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào