098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc 2 Đầu Ra

3.077 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp giảm tốc 2 đầu ra còn gọi là hộp số giảm tốc 2 cốt ra 2 bên. Khi lắp đặt hộp số có 2 trục ra sẽ tiết kiệm chi phí không cần phải mua 2 bộ động cơ. Sau đây là các thông tin quan trọng:

1) Ứng dụng hộp giảm tốc 2 đầu ra

 • Sản xuất khẩu trang, vắc xin
 • Làm máy chế biến thực phẩm
 • Máy sàng cát, đá xây dựng, phân loại quặng kim loại
 • Sản xuất băng tải máy khuẩy máy trộn
 • Làm máy tời nâng hạ công suất dưới 11kw, trọng tải dưới 2 tấn

2) Phân loại hộp giảm tốc 2 đầu ra NMRV (RV)

a) Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 0.37kw 370w

Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc  hộp giảm tốc 2 đầu ra:

 • Đường kính của trục ra: 25mm
 • Rãnh cavet của cốt: 8mm
 • Chiều dài của trục ra: 50mm
 • Tổng chiều dài bộ motor giảm tốc 2 đầu ra: 356.5mm
 • Mã hộp giảm tốc: NMRV 50
 • Đường kính trục motor: 14mm (mã 71)
 • Động cơ điện phù hợp với hộp số 2 đầu ra NMRV50: 0.37kw 1400- 1500 vòng phút, 0.25kw 900 – 960 vòng phút

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 0.37kw 370w

b) Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 0.75kw 1HP

 • Đường kính của trục ra: 25mm
 • Rãnh cavet của cốt: 8mm
 • Chiều dài của trục ra: 50mm
 • Tổng chiều dài bộ motor giảm tốc 2 đầu ra: 417mm
 • Mã hộp giảm tốc: NMRV 63
 • Đường kính trục motor: 19mm (mã 80)
 • Động cơ điện phù hợp với hộp giảm tốc trục đôi NMRV63: 0.75kw 1400- 1500 vòng phút, 0.37kw 900 – 960 vòng phút

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 0.75kw 1HP

c) Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 1.1kw 1.5HP

 • Đường kính của trục ra: 28mm
 • Rãnh cavet của cốt: 8mm
 • Chiều dài của trục ra: 60mm
 • Tổng chiều dài bộ motor giảm tốc 2 đầu ra: 463.5mm
 • Mã hộp giảm tốc: NMRV 75
 • Đường kính trục motor: 24mm (mã 90)
 • Động cơ điện phù hợp với hộp giảm tốc trục đôi NMRV75: 1.1kw 1.5kw 1400- 1500 vòng phút, 0.75kw 900 – 960 vòng phút

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 1.1kw 1.5HP

d) Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 1.5kw 2HP

 • Đường kính của trục ra: 28mm
 • Rãnh cavet của cốt: 8mm
 • Chiều dài của trục ra: 60mm
 • Tổng chiều dài bộ motor giảm tốc 2 đầu ra: 488.5mm
 • Mã hộp giảm tốc: NMRV 75
 • Đường kính trục motor: 24mm (mã 90)
 • Động cơ điện phù hợp với hộp giảm tốc trục đôi NMRV75: 1.5kw 1.1kw 1400- 1500 vòng phút, 0.75kw 900 – 960 vòng phút

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 1.5kw 2HP

e) Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 2.2kw 3HP

 • Đường kính của trục ra: 35mm
 • Rãnh cavet của cốt: 10mm
 • Chiều dài của trục ra: 80mm
 • Tổng chiều dài bộ motor giảm tốc 2 đầu ra: 520.5mm
 • Mã hộp giảm tốc: NMRV 90
 • Đường kính trục motor: 28mm (mã 100)
 • Động cơ điện phù hợp với hộp số 2 trục ra NMRV90: 2.2kw 3kw 1400- 1500 vòng phút, 1.5kw 900 – 960 vòng phút

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 2.2kw 3HP

f) Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 3kw 4HP

 • Đường kính của trục ra: 35mm
 • Rãnh cavet của cốt: 10mm
 • Chiều dài của trục ra: 80mm
 • Tổng chiều dài bộ motor giảm tốc 2 đầu ra: 520.5mm
 • Mã hộp giảm tốc: NMRV 90
 • Đường kính trục motor: 28mm (mã 100)
 • Động cơ điện phù hợp với hộp số 2 trục ra NMRV90: 3kw 2.2kw 1400- 1500 vòng phút, 1.5kw 900 – 960 vòng phút

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 3kw 4HP

g) Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 4kw 3.7kw 5HP

 • Đường kính của trục ra: 42mm
 • Rãnh cavet của cốt: 12mm
 • Chiều dài của trục ra: 80mm
 • Tổng chiều dài bộ motor giảm tốc 2 đầu ra: 618.5mm
 • Mã hộp giảm tốc: NMRV 110
 • Đường kính trục motor: 28mm (mã 112)
 • Động cơ điện phù hợp vớihộp số 2 trục ra NMRV110: 4kw 3.7kw 1400- 1500 vòng phút, 2.2kw 900 – 960 vòng phút

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 4kw 3.7kw 5HP

h) Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 5.5kw 7.5HP

 • Đường kính của trục ra: 45mm
 • Rãnh cavet của cốt: 14mm
 • Chiều dài của trục ra: 80mm
 • Tổng chiều dài bộ motor giảm tốc 2 đầu ra: 716.5mm
 • Mã hộp giảm tốc: NMRV 130
 • Đường kính trục motor: 38mm (mã 132)
 • Động cơ điện phù hợp với hộp số 2 trục ra NMRV130: 5.5kw 7.5kw 1400- 1500 vòng phút, 3kw 4kw 900 – 960 vòng phút

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 5.5kw 7.5HP

i) Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 7.5kw 10HP

 • Đường kính của trục ra: 45mm
 • Rãnh cavet của cốt: 14mm
 • Chiều dài của trục ra: 80mm
 • Tổng chiều dài bộ motor giảm tốc 2 đầu ra: 755.5mm
 • Mã hộp giảm tốc: NMRV 130
 • Đường kính trục motor: 38mm (mã 132)
 • Động cơ điện phù hợp với hộp số 2 đầu ra NMRV130: 7.5kw 5.5kw 1400- 1500 vòng phút, 3kw 4kw 900 – 960 vòng phút

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 7.5kw 10HP

k) Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 11kw 15HP

 • Đường kính của trục ra: 50mm
 • Rãnh cavet của cốt: 14mm
 • Chiều dài của trục ra: 80mm
 • Tổng chiều dài bộ motor giảm tốc 2 đầu ra: 893mm
 • Mã hộp giảm tốc: NMRV 150
 • Đường kính trục motor: 42mm (mã 160)
 • Động cơ điện phù hợp với hộp số 2 đầu ra NMRV150: 11kw 15kw 1400- 1500 vòng phút, 7.5kw 900 – 960 vòng phút

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 11kw 15HP

l) Động cơ giảm tốc 2 đầu ra 0.75kw 0.8kw 1hp WPDS

 • Đường kính của trục ra: 28mm. Rãnh cavet: 7mm
 • Tổng chiều dài bộ motor giảm tốc 2 đầu ra: 452mm
 • Tổng cao: 315mm
 • Mã hộp giảm tốc: WPDS 70
 • Đường kính trục motor: 19mm (mã 80)
 • Động cơ điện phù hợp với hộp giảm tốc trục đôi WPDS 70: 0.75kw 1400- 1500 vòng phút, 0.37kw 900 – 960 vòng phút

Động cơ giảm tốc 2 đầu ra 0.75kw 0.8kw 1hp WPDS

m) Động cơ giảm tốc 2 đầu ra 1.1kw 1.5hp WPDS

 • Đường kính của trục ra: 32mm. Rãnh cavet: 10mm
 • Tổng chiều dài bộ motor giảm tốc 2 đầu ra: 515mm
 • Tổng cao: 360mm
 • Mã hộp giảm tốc: WPDS 80
 • Đường kính trục motor: 24mm (mã 90)
 • Động cơ điện phù hợp với hộp giảm tốc trục đôi WPDS 80: 1.1kw 1.5kw 1400- 1500 vòng phút, 0.75kw 900 – 960 vòng phút

Động cơ giảm tốc 2 đầu ra 1.1kw 1.5hp WPDS

n) Động cơ giảm tốc 2 đầu ra 1.5kw 2hp WPDS

 • Đường kính của trục ra: 32mm. Rãnh cavet: 10mm
 • Tổng chiều dài bộ motor giảm tốc 2 đầu ra: 515mm
 • Tổng cao: 360mm
 • Mã hộp giảm tốc: WPDS 80
 • Đường kính trục motor: 24mm (mã 90)
 • Động cơ điện phù hợp với hộp giảm tốc trục đôi WPDS 80: 1.5kw 1.1kw 1400- 1500 vòng phút, 0.75kw 900 – 960 vòng phút

Động cơ giảm tốc 2 đầu ra 1.5kw 2hp WPDS

o) Động cơ giảm tốc 2 đầu ra 2.2kw 3hp WPDS

 • Đường kính của trục ra: 45mm. Rãnh cavet: 12mm
 • Tổng chiều dài bộ motor giảm tốc 2 đầu ra: 655mm
 • Tổng cao: 470mm
 • Mã hộp giảm tốc: WPDS 120
 • Đường kính trục motor: 28mm (mã 100)
 • Động cơ điện phù hợp với hộp số 2 trục ra WPDS 120: 2.2kw 3kw 1400- 1500 vòng phút, 1.5kw 900 – 960 vòng phút

Động cơ giảm tốc 2 đầu ra 2.2kw 3hp WPDS