098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc 3 Cấp

4.703 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp giảm tốc 3 cấp còn gọi là hộp số giảm tốc 3 cấp, là thiết bị cơ khí chuyển hóa phần điện năng từ motor điện sang đầu trục ra của giảm tốc. Quy trình chuyển hóa này giảm tốc độ động cơ điện đi 3 lần.

Nguyên tắc vật lý là thiệt về quãng đường thì lợi về lực, nên lực ở trục ra có momen rất lớn.

Phân loại hộp giảm tốc 3 cấp thì 3 cấp giảm tốc có thể nằm trên 1 hộp giảm tốc hoặc nằm trên 3 hộp giảm tốc rời nhau.

 

1) Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục

Bạn nhìn dưới đây là hộp giảm tốc 3 cấp mỗi khuân tròn ở dưới là gắn vòng bi và trục bánh răng, giảm tốc độ 3 lần như hình vẽ sau:

Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục

Cấu tạo trong là như vậy bạn nhé. Ratio tỉ số truyền là giảm 60 lần cho tới 315 lần, với các công việc nặng như nghiền, xay vật liệu xây dựng.

Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục

 

2) Hộp giảm tốc 3 cấp mini

Mỗi khi motor điện truyền động qua 1 hộp số, tốc độ lại giảm đi 1 lần

Ví dụ: nếu 3 hộp dưới đâu đều có ratio tỉ số truyền là 60 thì. Tổng ratio là 60 x 60 x60 = tốc độ motor giảm đi 216 000 lần. Tốc độ trục ra sẽ là 1400/216 000 = nhỏ hơn 1 vòng / phút

Hộp giảm tốc 3 cấp mini

 

3) Hộp giảm tốc 3 cấp điều chỉnh tốc độ

Là sự kết hợp của điều tốc cơ mặt bích MB B5 (mầu trắng dưới đây) và điều tốc cơ chân đế 2 cấp ( mầu xanh dưới đây). 

Hộp giảm tốc 3 cấp điều chỉnh tốc độ 

Phần mầu trắng điểu chỉnh tốc độ giảm từ 1.4 lần tới 7 lần

Phần mầu xanh 2 cấp, biến đổi tốc độ giảm từ 7 tới 35 lần.

Tổng ratio tỉ số truyền lớn nhất là  7 x 35 = giảm 245 lần.

Tốc độ trục ra sẽ là 4 tới 1000 vòng phút, khoảng tốc độ thay đổi cực lớn (xem hình trên)

 

4) Hộp giảm tốc 3 cấp GHM

Là sự kết hợp của đầu giảm tốc GHM chân đế hoặc GVM mặt bích. Khả năng biến đổi tốc độ như sau

Ratio lớn nhất của phần hộp số mầu đen là 100. Phần mầu trắng là 7.

Tỉ số truyền lớn nhất là  100x7x7 = 49 000 lần. Tốc độ trục ra motor sẽ siêu chậm là 1400/ 49000 lần

Hộp giảm tốc 3 cấp GHM

Khi muốn tốc độ nhanh hơn bạn chỉ cần biến 3 cấp thành 2 cấp hoặc 1 cấp, nghĩa là tháo bớt hộp giảm tốc đi.

 

Ví dụ như sau là hộp số 2 cấp gắn motor 3 pha

hộp số 2 cấp gắn motor 3 pha

 

Còn dưới đây là hộp số 2 cấp gắn motor 1 pha

hộp số 2 cấp gắn motor 1 pha

 

Tiếp theo là bản vẽ hộp  giảm tốc 3 cấp riêng cho tời nâng hạ

5) Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 350

Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 350

 • Tốc độ đầu ra = 22 vòng, khi tỉ số truyền = 65.54
 • Tốc độ đầu ra = 17.7 vòng, khi tỉ số truyền = 81.7
 • Tốc độ đầu ra = 15.7 vòng, khi tỉ số truyền = 92.21
 • Tốc độ đầu ra = 12 vòng, khi tỉ số truyền = 121.1
 • Tốc độ đầu ra = 10 vòng, khi tỉ số truyền = 141.73
 • Tốc độ đầu ra = 8.9 vòng, khi tỉ số truyền = 163.38
 • Tốc độ đầu ra = 7.6 vòng, khi tỉ số truyền = 191.22
 • Tốc độ đầu ra = 6.5 vòng, khi tỉ số truyền = 223.8
 • Tốc độ đầu ra = 6 vòng, khi tỉ số truyền = 243.86
 • Tốc độ đầu ra = 5.5 vòng, khi tỉ số truyền = 265.71
 • Tốc độ đầu ra = 5 vòng, khi tỉ số truyền = 291.19
 • Tốc độ đầu ra = 4.6 vòng, khi tỉ số truyền = 317.28

6) Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 400

Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 400

 • Tốc độ đầu ra = 22.1 vòng, khi tỉ số truyền = 65.54
 • Tốc độ đầu ra = 17.8 vòng, khi tỉ số truyền = 81.7
 • Tốc độ đầu ra = 15.8 vòng, khi tỉ số truyền = 92.21
 • Tốc độ đầu ra = 11.9 vòng, khi tỉ số truyền = 121.1
 • Tốc độ đầu ra = 10.2 vòng, khi tỉ số truyền = 141.73
 • Tốc độ đầu ra = 8.8 vòng, khi tỉ số truyền = 163.38
 • Tốc độ đầu ra = 7.5 vòng, khi tỉ số truyền = 191.22
 • Tốc độ đầu ra = 6.4 vòng, khi tỉ số truyền = 223.8
 • Tốc độ đầu ra = 5.9 vòng, khi tỉ số truyền = 243.86
 • Tốc độ đầu ra = 5.4 vòng, khi tỉ số truyền = 265.71
 • Tốc độ đầu ra = 4.9 vòng, khi tỉ số truyền = 291.19
 • Tốc độ đầu ra = 4.5 vòng, khi tỉ số truyền = 317.28

7) Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 500

Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 500

 • Tốc độ đầu ra = 22.9 vòng, khi tỉ số truyền = 65.54
 • Tốc độ đầu ra = 18.4 vòng, khi tỉ số truyền = 81.7
 • Tốc độ đầu ra = 16.3 vòng, khi tỉ số truyền = 92.21
 • Tốc độ đầu ra = 12.4 vòng, khi tỉ số truyền = 121.1
 • Tốc độ đầu ra = 10.6 vòng, khi tỉ số truyền = 141.73
 • Tốc độ đầu ra = 9.2 vòng, khi tỉ số truyền = 163.38
 • Tốc độ đầu ra = 7.8 vòng, khi tỉ số truyền = 191.22
 • Tốc độ đầu ra = 6.7 vòng, khi tỉ số truyền = 223.8
 • Tốc độ đầu ra = 6.2 vòng, khi tỉ số truyền = 243.86
 • Tốc độ đầu ra = 5.6 vòng, khi tỉ số truyền = 265.71
 • Tốc độ đầu ra = 5.2 vòng, khi tỉ số truyền = 291.19
 • Tốc độ đầu ra = 4.7 vòng, khi tỉ số truyền = 317.28

8) Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 650

Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 650

 • Tốc độ đầu ra = 22.8 vòng, khi tỉ số truyền = 65.54
 • Tốc độ đầu ra = 18.3 vòng, khi tỉ số truyền = 81.7
 • Tốc độ đầu ra = 16.2 vòng, khi tỉ số truyền = 92.21
 • Tốc độ đầu ra = 12.3 vòng, khi tỉ số truyền = 121.1
 • Tốc độ đầu ra = 10.5 vòng, khi tỉ số truyền = 141.73
 • Tốc độ đầu ra = 9.1 vòng, khi tỉ số truyền = 163.38
 • Tốc độ đầu ra = 7.7 vòng, khi tỉ số truyền = 191.22
 • Tốc độ đầu ra = 6.6 vòng, khi tỉ số truyền = 223.8
 • Tốc độ đầu ra = 6.1 vòng, khi tỉ số truyền = 243.86
 • Tốc độ đầu ra = 5.5 vòng, khi tỉ số truyền = 265.71
 • Tốc độ đầu ra = 5.1 vòng, khi tỉ số truyền = 291.19
 • Tốc độ đầu ra = 4.8 vòng, khi tỉ số truyền = 317.28

9) Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 850

Hộp giảm tốc 3 cấp cầu trục ZQD 850

 • Tốc độ đầu ra = 15.3 vòng, khi tỉ số truyền = 65.54
 • Tốc độ đầu ra = 12.2 vòng, khi tỉ số truyền = 81.7
 • Tốc độ đầu ra = 10.8 vòng, khi tỉ số truyền = 92.21
 • Tốc độ đầu ra = 8.3 vòng, khi tỉ số truyền = 121.1
 • Tốc độ đầu ra = 7 vòng, khi tỉ số truyền = 141.73
 • Tốc độ đầu ra = 6 vòng, khi tỉ số truyền = 163.38
 • Tốc độ đầu ra = 5.2 vòng, khi tỉ số truyền = 191.22
 • Tốc độ đầu ra = 4.5 vòng, khi tỉ số truyền = 223.8
 • Tốc độ đầu ra = 4.1 vòng, khi tỉ số truyền = 243.86
 • Tốc độ đầu ra = 3.8 vòng, khi tỉ số truyền = 265.71
 • Tốc độ đầu ra = 3.4 vòng, khi tỉ số truyền = 291.19
 • Tốc độ đầu ra = 3.2 vòng, khi tỉ số truyền = 317.28