098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc WPDA

3.077 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp giảm tốc WPDA hay là hộp số WPDA là dụng cụ cơ khí lắp với motor điện, giúp động cơ điện giảm tốc độ đi nhiều lần để phù hợp với nhu cầu sản xuất của từng nhà máy; khi tốc độ giảm đi, lực momen tăng lên từ đó động cơ làm việc năng suất cao hơn.
Công dụng hộp giảm tốc trục vít WPDA:
• Chế tạo hộp số máy tời hàng, cẩu hàng
• Làm băng tải, băng chuyền hàng hóa vật liệu
• Thiết kế máy trộn thức ăn, làm máy bơm bánh răng hút bùn

1) Hộp giảm tốc WPDA size 70

Thông số kỹ thuật hộp số WPDA size 70 như sau:

Hộp giảm tốc WPDA size 70

 • M  Tổng ngang bản chân đế = 150 mm, N  Tổng dọc chân đế = 190 mm, H  Tổng cao = 236 mm
 • E  Khoảng cách tâm lỗ đế dọc = 115 mm
 • F  Khoảng cách tâm lỗ đế ngang trục = 150 mm
 • S  Đường kính trục ra = 28 mm
 • LS Chiều dài trục ra = 60 mm
 • LC  Đường kính mặt bích ngoài = 200 mm
 • U Đường kính trục vào cốt âm = 19 mm
 • LZ Đường kính lỗ bích = M10
 • Z Đường kính lỗ chân đế = 15 mm

Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc trục vít WPDA size 70 gắn motor 0.8kw 1HP như sau:

Hộp số WPDA size 70 liền motor

 • Tổng chiều dài 461 mm, Tổng chiều cao 236 mm
 • Đường kính mặt bích motor gắn hộp số 200 mm

2) Hộp giảm tốc WPDA size 80 giá tốt

Kích thước kỹ thuật hộp giảm tốc WPDA size 80 dưới đây:

Hộp giảm tốc WPDA size 80

 • M  Tổng ngang bản chân đế = 170 mm, N  Tổng dọc chân đế = 220 mm, H  Tổng cao = 268 mm
 • E  Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc = 135 mm
 • F  Khoảng cách tâm lỗ đế ngang trục = 180 mm
 • S  Đường kính trục ra = 32 mm
 • LS Chiều dài trục ra = 65 mm
 • LC Đường kính mặt bích ngoài = 200 mm
 • U Đường kính trục vào cốt âm = 24 mm
 • LZ Đường kính lỗ bích = M10
 • Z Đường kính lỗ chân đế = 15 mm

Kích thước hộp số WPDA size 80 lắp motor 1.5kw 2HP như sau:

Hộp số WPDA size 80 liền motor

 • Tổng chiều dài bộ giảm tốc 530 mm, Tổng chiều cao 268 mm
 • Đường kính mặt bích motor lắp hộp số 200 mm

Kích thước hộp số WPDA size 80 lắp motor 1.1kw 1.5HP như sau:

3) Hộp số WPDA size 100

Kích thước hình học hộp số WPDA size 100 như hình sau:

Hộp giảm tốc WPDA size 100

 • M  Tổng ngang bản chân đế = 190 mm, N  Tổng dọc chân đế = 270 mm, H  Tổng cao = 336 mm
 • E  Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc = 155 mm
 • F  Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục = 220 mm
 • S  Đường kính trục ra = 38 mm
 • LS Chiều dài trục ra = 75 mm
 • LC  Đường kính mặt bích ngoài = 200 mm
 • U  Đường kính trục vào cốt âm = 24 mm
 • LZ  Đường kính lỗ bích = M10
 • Z  Đường kính lỗ chân đế = 15 mm

Bản vẽ kỹ thuật hộp số WPDA size 100 gắn với motor 1.5kw 2HP như sau:

Hộp số WPDA size 100 liền motor

 • Tổng chiều dài bộ giảm tốc 578 mm, Tổng chiều cao 336 mm
 • Đường kính mặt bích motor lắp hộp số 200 mm

Bản vẽ kỹ thuật hộp số WPDA size 100 gắn với motor 1.1kw 1.5HP như sau:

4) Hộp giảm tốc WPDA size 120

Kích thước hình học hộp giảm tốc WPDA size 120 dưới đây:

Hộp giảm tốc WPDA size 120

 • M  Tổng ngang bản chân đế = 230 mm, N  Tổng dọc chân đế = 320 mm, H  Tổng cao = 430 mm
 • E  Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc = 180 mm
 • F  Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục = 220 mm
 • S  Đường kính trục ra = 45 mm
 • LS Chiều dài trục ra = 85 mm
 • LC  Đường kính mặt bích ngoài = 250 mm
 • U  Đường kính trục vào cốt âm = 28 mm
 • LZ  Đường kính lỗ bích = M12
 • Z  Đường kính lỗ chân đế = 18 mm

Thông số kỹ thuật hộp số WPDA size 120 liền motor 2.2kw 3HP như sau:

Hộp số WPDA size 120 liền motor

 • Tổng chiều dài bộ giảm tốc 666 mm, Tổng chiều cao 430 mm
 • Đường kính mặt bích motor liền hộp số 250 mm

Thông số kỹ thuật hộp số WPDA size 120 liền motor 3kw 4HP như sau:

 

Thông số kỹ thuật hộp số WPDA size 120 liền motor 4kw 5.5HP như sau:

5) Hộp số giảm tốc WPDA size 135

Bản vẽ kỹ thuật hộp số WPDA size 135 sau đây:

Hộp giảm tốc WPDA size 135

 • M  Tổng ngang bản chân đế = 250 mm, N  Tổng dọc chân đế = 350 mm, H  Tổng cao = 480 mm
 • E  Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc = 200 mm
 • F  Khoảng cách tâm lỗ đế ngang trục = 290 mm
 • S  Đường kính trục ra = 55 mm
 • LS Chiều dài trục ra = 95 mm
 • LC  Đường kính mặt bích ngoài = 250 mm
 • U  Đường kích trục vào cốt âm = 28 mm
 • LZ  Đường kính lỗ bích = M12
 • Z  Đường kính lỗ chân đế = 18 mm

Thông số kỹ thuật hộp số WPDA size 135 gắn motor 4kw 5HP như sau:

Hộp số WPDA size 155 liền motor

 • Tổng chiều dài bộ giảm tốc 717 mm, Tổng chiều cao 480 mm
 • Đường kính mặt bích motor lắp hộp số 250 mm

Thông số kỹ thuật hộp số WPDA size 135 gắn motor 3kw 4HP như sau:

 

Thông số kỹ thuật hộp số WPDA size 135 gắn motor 2.2kw 3HP như sau:

6) Hộp số WPDA size 155 giá sỉ

Bản vẽ kỹ thuật hộp giảm tốc WPDA size 155 như sau:

Hộp giảm tốc WPDA size 155

 • M  Tổng ngang bản chân đế = 275 mm, N  Tổng dọc chân đế = 390 mm, H  Tổng cao = 531 mm
 • E  Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc = 220 mm
 • F  Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục = 320 mm
 • S  Đường kính trục ra = 60 mm
 • LS Chiều dài trục ra = 110 mm
 • LC =  Đường kính mặt bích ngoài = 300 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm 38 mm
 • LZ  Đường kính lỗ bích = M12
 • Z  Đường kính lỗ chân đế = 21 mm

Thông số kỹ thuật hộp số WPDA size 155 liền motor 5.5kw 7.5HP như sau:

Hộp số WPDA size 155 liền motor

 • Tổng chiều dài bộ giảm tốc 832 mm, Tổng chiều cao 531 mm
 • Đường kính mặt bích motor lắp hộp số 300 mm

Thông số kỹ thuật hộp số WPDA size 155 liền motor 7.5kw 10HP như sau:

7) Hộp số giảm tốc WPDA size 175

Kích thước kỹ thuật hộp số WPDA size 175 như sau:

Hộp giảm tốc WPDA size 175

 • M  Tổng ngang bản chân đế = 310 mm, N  Tổng dọc chân đế = 430 mm, H  Tổng cao = 600 mm
 • E  Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc = 250 mm
 • F  Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục = 350 mm
 • S  Đường kính trục ra = 65 mm
 • LS Chiều dài trục ra = 110 mm
 • LC  Đường kính mặt bích ngoài = 300 mm
 • U Đường kính trục vào côt âm = 38 mm
 • LZ  Đường kính lỗ bích = M12
 • Z  Đường kính lỗ chân đế = 21 mm

kích thước hình học hộp số WPDA size 175 liền motor 7.5kw 10HP như hình:

Hộp số WPDA size 175 liền motor

 • Tổng chiều dài bộ giảm tốc 907 mm, Tổng chiều cao 600 mm
 • Đường kính mặt bích motor lắp hộp số 300 mm

Kích thước hình học hộp giảm tốc WPDA size 155 liền motor 7.5kw 10HP như hình:

8) Hộp giảm tốc WPDA size 60 giá đại lý

Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc WPDA size 60 như sau:

Hộp giảm tốc WPDA size 60

 • M  Tổng ngang bản chân đế = 130 mm, N  Tổng dọc chân đế = 150 mm, H  Tổng cao = 204 mm
 • E  Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc = 105 mm
 • F  Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục = 120 mm
 • S  Đường kính trục ra = 22 mm
 • LS Chiều dài trục ra = 50 mm
 • LC Đường kính mặt bích ngoài = 160 mm
 • U  Đường kính trục vào cốt âm = 14 mm
 • LZ  Đường kính lỗ bích = M8
 • Z  Đường kính lỗ chân đế = 12 mm

Thông số kỹ thuật hộp số WPDA size 175 lắp motor 0.37kw 0.5HP như sau:

Hộp số WPDA size 60 liền motor

 • Tổng chiều dài bộ giảm tốc 383 mm, Tổng chiều cao 204 mm
 • Đường kính mặt bích motor lắp hộp số 160 mm

Mời xem thêm video hộp giảm tốc WPDA các size 60, 70, 80, 100

Sau đây là video hộp giảm tốc trục dưới mặt bích các size 120, 135, 150, 175