098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Đài Loan - Motor Giảm Tốc Đài Loan

1.758 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor giảm tốc Đài Loan hoặc động cơ giảm tốc Đài Loan là động cơ được gắn với các loại hộp giảm tốc Đài Loan gồm các công suất phổ biến sau đây:

1) Motor giảm tốc Đài Loan 0.75kw 1hp chân đế

Motor giảm tốc Đài Loan 0.75kw 1HP chân đế có đường kính trục 28mm

Motor giảm tốc Teco 0.75kW 1Hp chân đế

 • Tổng dài 506 mm
 • Tổng cao 220 mm
 • Đường kính trục 28 mm

2) Hộp giảm tốc Đài Loan 1.1kw 1.5hp trục thẳng

Động cơ giảm tốc Đài Loan tải nặng 1.1kW 1.5Hp R57 có đường kính trục 35 mm

Động cơ giảm tốc Teco tải nặng 1.1kW 1.5Hp R57

 • Ratio 20, momen xoắn cực đại từ 5170 Nm đến 5400 Nm
 • Ratio 30, momen xoắn cực đại từ 5690 Nm đến 5850 Nm
 • Ratio 60, momen xoắn cực đại từ 6700 Nm đến 6850 Nm

Ngoài ra hộp giảm tốc Đài Loan 1.1kw 2Hp chân đế phổ biến nhất sau đây:

Motor giảm tốc Teco 1.1kW 1.5Hp chân đế

 • Tổng dài 560 mm
 • Tổng cao 218 mm
 • Đường kính trục 32 mm

3) Động cơ giảm tốc Đài Loan 1.5kw 2hp mặt bích

Motor giảm tốc Đài Loan 1.5kw 2Hp có chiều ngang mặt bích 223mm, chiều dài mặt bích 239mm

Motor giảm tốc Teco 1.5kW 2Hp mặt bích GVM

Ngoài động cơ giảm tốc mặt bích thì motor giảm tốc Đài Loan 1.5kw 2Hp chân đế là phổ biến nhất

Motor giảm tốc Teco 1.5kW 2Hp chân đế

 • Chiều dài trục 50 mm
 • Đường kính trục 32 mm

4) Motor hộp số Đài Loan 3kw 4hp WPDA trục dương

Motor hộp số Đài Loan 3kw 4hp WPDA trục dương có đường kính trục 45 mm

Motor hộp số Teco 3kw 4hp WPDA trục dương

Khi cần tốc độ đầu ra thì lựa chọn hộp số có tỷ số truyền(ratio) tương ứng:

 • Tốc độ từ 140 - 150 vòng/phút thì ratio = 10
 • Tốc độ từ 70 - 75 vòng/phút thì ratio = 20
 • Tốc độ từ 47 - 50 vòng/phút thì ratio = 30
 • Tốc độ từ 35 - 37.5 vòng/phút thì ratio = 40
 • Tốc độ từ 28 - 30 vòng/phút thì ratio = 50
 • Tốc độ từ 23 - 25 vòng/phút thì ratio = 60

5) Motor hộp số Đài Loan 2.2kw 3hp trục ra vuông góc

Động cơ giảm tốc Đài Loan NMRV 90 trục vuông góc có đường kính trục 35 mm

Động cơ giảm tốc Teco 2.2kw 3hp NMRV 90 trục vuông góc phương thẳng đứng

Khi cần tốc độ đầu ra của motor giảm tốc Đài Loan thì dùng hộp số giảm tốc với tỷ số truyền tương ứng như sau:

 • Từ 467 - 500 (vòng/phút) thì dùng tỷ số truyền = 3 (Ratio=3)
 • Từ 280 - 300 (vòng/phút) thì dùng tỷ số truyền = 5 (Ratio=5)
 • Từ 187 - 200 (vòng/phút) thì dùng tỷ số truyền = 7.5 (Ratio=7.5)
 • Từ 140 - 150 (vòng/phút) thì dùng tỷ số truyền = 10 (Ratio=10)
 • Từ 70 - 75 (vòng/phút) thì dùng tỷ số truyền = 20 (Ratio=20)
 • Từ 47 - 50 (vòng/phút) thì dùng tỷ số truyền = 30 (Ratio=30)
 • Từ 35 - 37.5 (vòng/phút) thì dùng tỷ số truyền = 40 (Ratio=40)
 • Từ 28-30 (vòng/phút) thì dùng tỷ số truyền = 50 (Ratio=50)
 • Từ 23 - 25 (vòng/phút) thì dùng tỷ số truyền = 60 (Ratio=60)
 • Từ 17.5 - 19 (vòng/phút) thì dùng tỷ số truyền = 80 (Ratio=80)
 • Từ 14 - 15 (vòng/phút) thì dùng tỷ số truyền = 100 (Ratio=100)

Với công suất 2.2kw ngoài motor trục ra vuông góc, động cơ giảm tốc Đài Loan là phổ biến nhất

Motor giảm tốc Teco 2.2kW 3Hp chân đế

 • Tổng dài 2.2kw: 642 mm
 • Tổng cao 270 mm
 • Đường kính trục 40 mm

6) Motor giảm tốc Đài Loan mặt bích 3.7kW 5Hp khuấy trộn

Motor Đài Loan 3.7kw 5hp liền giảm tốc cyclo bích XL4 có đường kính trục là: 45 mm

Motor Teco 4kw 5hp liền giảm tốc cyclo bích XLD4

Chọn tốc độ đầu ra thích hợp như sau:

 • Từ 127 - 136 vòng/phút chọn tỷ số truyền = 11
 • Từ 82 - 88 vòng/phút chọn tỷ số truyền = 17
 • Từ 61 - 65 vòng/phút chọn tỷ số truyền = 23
 • Từ 48 - 52 vòng/phút chọn tỷ số truyền = 29
 • Từ 40 - 43 vòng/phút chọn tỷ số truyền = 35
 • Từ 33 - 35 vòng/phút chọn tỷ số truyền = 43
 • Từ 24 - 25 vòng/phút chọn tỷ số truyền = 59

Với công suất 3.7kw motor giảm tốc Đài Loan phổ biến nhất là motor giảm tốc chân đế

7) Động cơ hộp số Đài Loan 4kw 5hp cốt âm

Động cơ giảm tốc bánh răng côn K87, 4kw 5hp cốt âm

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K87, 4kw 5hp cốt âm

Động cơ hộp số Đài Loan 4kw 5hp chân đế phổ biến nhất dưới đây:

Motor giảm tốc Teco 4kW 5Hp chân đế

 • Tổng dài 757 mm
 • Tổng cao 300 mm
 • Đường kính trục 40 mm

8) Motor Đài Loan hộp số cyclo 5.5kW 7.5Hp, trục ngang

Hộp giảm tốc (X5) có đường kính trục là: 55 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Motor Teco hộp số cyclo 5.5kW 7.5Hp, trục ngang XWD5 

 • Với tốc độ từ 127 - 136 vòng/phút chọn tỷ số truyền = 11
 • Với tốc độ từ 82 - 88 vòng/phút chọn tỷ số truyền = 17
 • Với tốc độ từ 61 - 65 vòng/phút chọn tỷ số truyền = 23
 • Với tốc độ từ 48 - 52 vòng/phút chọn tỷ số truyền = 29
 • Với tốc độ từ 40 - 43 vòng/phút chọn tỷ số truyền = 35
 • Với tốc độ từ 33 - 35 vòng/phút chọn tỷ số truyền = 43
 • Với tốc độ từ 24 - 25 vòng/phút chọn tỷ số truyền = 59

Hộp giảm tốc (X7) có đường kính trục là: 80 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor Teco hộp số cyclo 5.5kW 7.5Hp, trục ngang XWD7

Ngoài ra còn có motor hộp số Đài Loan 5.5kW 7.5Hp chân đế phổ biến nhất với kích thước như sau:

Motor giảm tốc Teco 5.5kW 7.5Hp chân đế

 • Tổng dài 780 mm
 • Tổng cao 345 mm
 • Đường kính trục 50 mm

9) Hộp điều tốc Đài Loan điều chỉnh tốc độ

Hộp điều tốc Đài Loan điều chỉnh tốc độ motor còn gọi là motor điều tốc hay motor điều chỉnh tốc độ. 

Sau đây là hộp điều tốc Đài Loan size 63 trục vuông góc có đường kính trục là: 25 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 2 vòng/ 1 phút

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 0.75kw 1hp hộp số NMRV trục vuông góc size 63

Khi cần tốc độ đầu ra:

 • Từ 200 tới 40 (vòng/phút) thì dùng hộp số giảm tốc có tỷ số truyền = 5 (Ratio=5)
 • Từ 133 tới 27 (vòng/phút) thì dùng hộp số giảm tốc có tỷ số truyền = 7.5 (Ratio=7.5)
 • Từ 100 tới 20 (vòng/phút) thì dùng hộp số giảm tốc có tỷ số truyền = 10 (Ratio=10)
 • Từ 50 tới 10 (vòng/phút) thì dùng hộp số giảm tốc có tỷ số truyền = 20 (Ratio=20)
 • Từ 33 tới 7 (vòng/phút) thì dùng hộp số giảm tốc có tỷ số truyền = 30 (Ratio=30)
 • Từ 20 tới 4 (vòng/phút) thì dùng hộp số giảm tốc có tỷ số truyền = 50 (Ratio=50)
 • Từ 17 tới 3 (vòng/phút) thì dùng hộp số giảm tốc có tỷ số truyền = 60 (Ratio=60)
 • Từ 10 tới 2 (vòng/phút) thì dùng hộp số giảm tốc có tỷ số truyền = 100 (Ratio=100)

10) Động cơ Đài Loan giảm tốc bánh răng côn K57 cốt âm, dương

Động cơ Đài Loan giảm tốc bánh răng côn K57 với công suất 1.1kw 1.5hp cốt dương có đường kính trục 35 mm

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K57, 1.1kw 1.5hp cốt dương

Kiểu sau là Động cơ Đài Loan giảm tốc bánh răng côn K57, 1.1kw 1.5hp cốt âm

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K57, 1.1kw 1.5hp cốt âm

11) Các loại hộp giảm tốc Đài Loan trục vít

Hộp giảm tốc đài loan trục vít với đầy đủ các kiểu trục âm, trục dương

Các kích cỡ thông dụng: size 60, 70, 80, 100, 120, 135, 155, 175, 200, 250

Tỷ số truyền: 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

Gồm các mã hàng: HW, BSS, LW, ASS, UW, VSS, VW, ESS,....

Các loại hộp giảm tốc Đài Loan trục vít

Ảnh sau hộp giảm tốc Đài Loan HW BSS cốt vào ở trên

Hộp giảm tốc HW BSS Đài Loan

Hộp số Đài Loan HMW BSM cốt vào ở trên là mặt bích

Hộp giảm tốc HMW BSM Đài Loan

Hộp giảm tốc Đài Loan LW ASS trục vào ở dưới

Hộp giảm tốc LW ASS Đài Loan

Hộp số Đài Loan LMW ASM trục vào ở dưới là mặt bích

Hộp giảm tốc LMW ASM Đài Loan

Hộp giảm tốc Đài Loan VW ESS trục vuông góc ngửa

Hộp giảm tốc VW ESS Đài Loan

Hộp số Đài Loan VMW ESM cốt vào cốt âm trục vuông góc ngửa

Hộp giảm tốc UW VMW Đài Loan

Hộp giảm tốc Đài Loan UW VSS trục vuông góc úp

Hộp giảm tốc UW VSS Đài Loan

Hộp giảm tốc Đài Loan UW VSS cốt vào cốt âm trục vuông góc úp

Hộp giảm tốc UMW VSM Đài Loan

Cùng tìm hiểu về tất cả lợi ích của quý khách có được khi biết rõ chất lượng nguyên liệu cấu tạo nên động cơ điện

 • Sau đây là video các kiểm tra chất lượng động cơ giảm tốc, cần chú ý những yếu tố nào

 • Tiếp theo là video về cách lắp đặt động cơ giảm tốc, hộp giảm tốc mặt bích, chân đế, cốt âm; sao cho phù hợp?

 • Video giảm tốc mini điều chỉnh được tốc độ Quý vị có thể xem hàng ngàn mẫu giảm tốc tại showroom lớn nhất việt Nam để so sánh chất lượng 0981676163