098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Các đặc tính của mô tơ ba pha

08 thg 8 2018 20:36

Các đặc tính của mô tơ ba pha

Các mô tơ ba pha có thiết kế đơn giản. Chúng là loại motor điện to lớn nhất và là loại mô tơ được sử dụng thông thường nhất trong công nghiệp. Xem hình 6.24. Các mô tơ ba pha được sử dụng trong hầu hết các máy công cụ và các ứng dụng thông thường

Mô tơ cảm ứng

Mô tơ cảm ứng được sử dụng ở nơi có tốc độ không đổi được yêu cầu và mô men khởi động. Các mô tơ cảm ứng là mô tơ sử dụng thông thường nhất trong các ứng dụng công nghiệp. Chúng được sử dụng trong các băng tải, quạt thổi gió, quạt hút, v.v… Xem hình 6.25.

Mô men khởi động của mô tơ. Mô tơ cảm ứng có mô men khởi động trung bình. Mô men khởi động của một mô tơ cảm ứng là 100% đến 275% của mô men toàn tải.

Tốc độ.

Mô tơ cảm ứng có sự điều hòa tốc độ tốt. Nó được xem như là mô tơ có tốc độ khởi động, mặc dù nó không chạy ở tốc độ đồng bộ chính xác. Mô tơ cảm ứng chạy trong phạm vi 1% đến 4% của tốc độ đồng bộ. Nó có sẵn trong thương mại với một tốc độ hoặc hai tốc độ cố định.

Nguồn điện sử dụng.

Mô tơ cảm ứng phải có nguồn điện 3ɸ có cùng điện áp tiêu biểu là 230/460 V, 60 chu kỳ.

Mô tơ rotor dây quấn

Mô tơ rotor dây quấn có rotor được đưa ra khỏi các vòng trượt và được bắt vào một mạch điện bên ngoài. Bằng cách đưa vào một điện trở bên ngoài cao trong mạch điện của rotor khi khởi động, một mô men khởi động cao với dòng điện khởi động thấp được tạo ra. Nó được sử dụng ở nơi có yêu cầu mô men khởi động cao. Chẳng hạn như cần cẩu, cần trục, và các thang cuốn. Xem hình 6.26 

Mô men mô tơ.

Mô tơ rotor dây quấn có mô men khởi động tốt. Mô men khởi động và mô men hãm từ 200% đến 300% của mô men toàn tải, phụ thuộc vào việc đặt điện trở bên ngoài.

Tốc độ.

Điều khiển tốc độ của rotor dây quấn đạt được bằng cách sử dụng các điện trở ở trong các mạch rotor. Tốc độ hoạt động phụ thuộc vào lượng giá trị điện trở ở trong mạch rotor. Mô tơ rotor dây quấn có sự tăng tốc êm dịu, sử dụng tốt trong các bơm lớn, máy nén khí và các ứng dụng cần trục nâng như cần cẩu và các trục kéo lăn.

Nguồn điện sử dụng.

Mô tơ rotor dây quấn phải có nguồn điện 3ɸ có cùng điện áp là tần số như mô tơ. Các cấp điện áp tiêu biểu là 230/460V, 60 chu kỳ.

9.970 reviews

Tin tức liên quan

Giá Hộp Số Giảm Tốc Tháng 11/2020
Giá Máy Bơm Nước Tháng 11/2020
Giá Motor Giảm Tốc 3 Pha Tháng 11/2020
Giá Motor Giảm Tốc 1 Pha Tháng 11/2020
Giá Motor Điện ABB 3 Pha Tháng 11/2020