098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Cycloid 30HP 22kw

Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

HỘP GIẢM  TỐC CYCLOID CHÂN ĐẾ

Hộp Số Giảm Tốc Cycloid Cyclo Chân Đế

1) Cấu tạo trong của giảm tốc Cycloid

Cấu tạo trong của giảm tốc Cycloid chân đế

Cấu tạo trong của giảm tốc Cycloid chân đế

2) Phương chiều hướng lắp đặt giảm tốc Cycloid

Phương chiều hướng lắp đặt giảm tốc Cycloid

3) Phân biệt giữa giảm tốc Cycloid X và B

Phân biệt giữa giảm tốc Cycloid X và B

4) Phân biệt giữa giảm tốc Cycloid chân đế và mặt bích

Phân biệt giữa giảm tốc Cycloid chân đế và mặt bích

5) Các bộ phận tên gọi của giảm tốc Cycloid

Các bộ phận tên gọi của giảm tốc Cycloid
6) Lực mô men xoắn hộp giảm tốc Cycloid 1 cấp

Lực mô men xoắn hộp giảm tốc Cycloid 1 cấp
7) Các loại mô tơ đặc biệt lắp với Cycloid

Các loại mô tơ đặc biệt lắp với Cycloid

8) Lực mô men xoắn hộp giảm tốc Cycloid 2 cấp

Lực mô men xoắn hộp giảm tốc Cycloid 2 cấp

9) Lực mô men xoắn của hộp giảm tốc Cycloid 2 cấp loại tỉ số truyền cao

Lực mô men xoắn của hộp giảm tốc Cycloid 2 cấp loại tỉ số truyền cao.