098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Số Giảm Tốc Cycloid 3HP 2.2kw

7.146 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp số giảm tốc Cycloid 2.2KW 3HP để lắp cho motor giảm tốc Cyclo 2.2KW 3HP. Động cơ giảm tốc Cycloid công suất 2.2 kw 3 HP là giảm tốc bằng bánh răng Cyloidal hay còn gọi là bánh răng lốc xoáy.

Hộp giảm tốc Cyclo 2.2KW 3HP phổ biến với hộp số XW4, XW5, XWD4, XWD5, XWY4, XWY5 là loại giảm tốc chân đế và hộp số XL4, XL5, XLD4, XLD5, XLY4, XLY5 là giảm tốc mặt bích. Hộp giảm tốc Cyclo 2 cấp 2.2KW 3HP XWEY63, XWED63, XWEY53, XWED53 loại chân đế và XLEY63, XLED63, XLEY53, XLED53 là loại mặt bích.

Bánh răng hộp số giảm tốc Cyloid có thể thiết kế ra tỉ số truyền rất cao, giảm tốc độ nhiều lần mà hộp giảm tốc vẫn gọn gàng.

Ưu điểm cơ học là chống ma sát và mài mòn, tạo độ bền lâu dài

1) Hộp giảm tốc XWD4, XWY4 chân đế motor 2.2kw 3HP

a) Hộp số XWD4 trục 45 mã motor 100

 • Đường kính trục ra: 45mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i = 7, 11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (2.2kw, 3kw) thì tốc độ ra = 207, 127, 82, 60, 48, 40, 33, 24, 20, 17 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (1.5kw, 1.1kw ) tốc độ ra = 137, 87, 56, 41, 33, 27, 22, 15, 13, 10vòng/phút

Hộp số XWD4 trục 45 mã motor 100

b) Motor cyclo 2.2kw 3HP XWD4, XWY4 chân đế trục 45 

Hộp giảm tốc XWD4 lắp với động cơ 2.2kw 3HP là nhiều người dùng nhất, bản vẽ như hình dưới đây:

Motor cyclo 2.2kw 3HP chân đế trục 45 

Thông số trên cũng tương ứng với Hộp giảm tốc XWY4 cyclo motor 2.2kw 3HP

 • Motor cycloid 2.2kw XWD4 tỷ số truyền 11, lực momen~ 290 N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWD4 tỷ số truyền 17, lực momen~ 448 N.m
 • Động cơ cycloid 2.2kw XWD4 tỷ số truyền 23, lực momen= 445 N.m
 • Động cơ cycloid 2.2kw XWD4 tỷ số truyền 29, lực momen= 373 N.m
 • Hộp giảm tốc cycloid 2.2kw XWD4 tỷ số truyền 35, lực momen~ 307 N.m
 • Hộp giảm tốc 2.2kw XWY4 tỷ số truyền 7, lực momen~ N.m
 • Động cơ cycloid 2.2kw XWY4 tỷ số truyền 59, lực momen= N.m
 • Hộp giảm tốc cycloid 2.2kw XWY4 tỷ số truyền 87, lực momen~ N.m

2) Hộp giảm tốc XWY5, XWD5 motor 2.2kw 3HP

a)  Hộp số XWD5 chân đế trục 55 mã motor 100

 • Đường kính trục ra: 55mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 29, 35, 59 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (2.2kw, 3kw) thì tốc độ ra = 48, 40, 24 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (1.5kw, 1.1kw ) tốc độ ra = 33, 27, 16 vòng/phút

Hộp giảm tốc XWD5 motor 2.2kw 3HP

b) Motor giảm tốc cyclo XWY5, XWD5 2.2kw 3HP chân đế trục 55 

Hộp giảm tốc XWD5 lắp với động cơ 2.2kw 3HP là nhiều người dùng nhất, kích thước hình dưới đây:

Motor giảm tốc cyclo 2.2kw 3HP chân đế trục 55 

Thông số trên cũng tương ứng với Hộp giảm tốc XWY5 cyclo motor 3HP 2.2kw 

 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 tỷ số truyền 29, lực momen~1020 N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 tỷ số truyền 59, lực momen= 765 N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 i= 35, lực momen~820 N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 i= 43, lực momen~1010 N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 i= 71, lực momen= 915 N.m
 • Hộp giảm tốc XWY5 cyclo 2.2kw tỷ số truyền 7, lực momen= N.m
 • Hộp giảm tốc XWY5 cyclo 2.2kw  i= 11, lực momen~ N.m
 • Hộp giảm tốc XWY5 cyclo 2.2kw i= 17, lực momen~  N.m
 • Hộp giảm tốc XWY5 cyclo 2.2kw i= 23, lực momen= N.m
 • Hộp giảm tốc XWY5 cyclo 2.2kw i= 87, lực momen= N.m

3) Hộp giảm tốc XLY4, XLD4 mặt bích động cơ 3HP 2.2kw 

a) Hộp số XLD4 trục 45 mã động cơ điện 100

 • Đường kính cốt ra 45mm
 • Đường kính mặt bích: 260mm
 • Mã hàng: XLD4, lắp với motor mã 100: 2.2kw -4, 3kw (4 cực),..
 • Tỷ số truyền thường dùng: i = 7, 11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87 (có sẵn)

Hộp số XLD4 trục 45 mã động cơ điện 100

b) Động cơ cyclo 2.2kw 3HP mặt bích XLY4, XLD4 trục 45 

Hộp giảm tốc XLD4 lắp với động cơ 2.2kw 3HP là nhiều người dùng nhất, thông số hình học như hình dưới đây:

Động cơ cyclo 2.2kw 3HP mặt bích trục 45 

Thông số trên cũng tương ứng với Hộp giảm tốc XLY4 cyclo motor 3HP 2.2kw

 • Động cơ cycloid 2.2kw XLD4 tỷ số truyền 11, lực momen~ 290 N.m
 • Động cơ cycloid 2.2kw XLD4 tỷ số truyền 17, lực momen~ 448 N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XLD4 tỷ số truyền 23, lực momen= 445 N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XLD4 tỷ số truyền 29, lực momen= 373 N.m
 • Hộp giảm tốc cyclo 2.2kw XLD4 tỷ số truyền 35, lực momen~ 307 N.m
 • Hộp giảm tốc cyclo 2.2kw XLD4 tỷ số truyền 43, lực momen~ 377 N.m
 • Động cơ cycloid 2.2kw XLY4 tỷ số truyền 7, lực momen~  N.m
 • Động cơ cycloid 2.2kw XLY4 tỷ số truyền 17, lực momen~ N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XLY4 tỷ số truyền 59, lực momen=   N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XLY4 tỷ số truyền 87, lực momen=   N.m

4) Hộp giảm tốc XLD5, XLY5 mặt bích motor 3HP 2.2kw

a) Hộp số XLD5 trục 55 mã động cơ 100

 • Đường kính cốt ra 55mm
 • Đường kính mặt bích: 340mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 29, 35, 59 (có sẵn)

Hộp giảm tốc XLD5 mặt bích motor 3HP 2.2kw

b) Động cơ giảm tốc cyclo 2.2kw 3HP mặt bích trục 55 XLD5, XLY5

Hộp giảm tốc XLD5 gắn với động cơ 2.2kw 3HP là nhiều người dùng nhất, thông số hình học như hình dưới đây:

Động cơ giảm tốc cyclo 2.2kw 3HP mặt bích trục 55 

Thông số trên cũng tương ứng với Hộp giảm tốc XLY5 cyclo motor 2.2kw

 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 tỷ số truyền 29, 48 round per minute, lực momen~1020 N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 tỷ số truyền 59, 24 round per minute, lực momen= 765 N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 i= 35, 40 round per minute, lực momen~820 N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 i= 43, 33 round per minute, lực momen~1010 N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 i= 71, lực momen= 915 N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 tỷ số truyền 7, 200 round per minute, lực momen=   N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 i= 11, 127 round per minute, lực momen~ N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 i= 17, 82 round per minute, lực momen~ N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 i= 23, 61 round per minute, lực momen= N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWD5 i= 87, 16 round per minute, lực momen= N.m

5) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 2.2kw

Với motor 3HP 2,2kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor Cyclo 2.2kw 3HP XWED53, XWEY53

 • Đường kính trục ra: 55mm
 • Mã hàng XWED53
 • Tỷ số truyền thường dùng: 121, 187 (có sẵn)

Lắp với motor 2.2kw 3HP có thông số như sau:

Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 2.2kw

 • Motor cycloid XWED53 2.2kw tỷ số truyền 121, 187 lực momen= 1250 N.m
 • Motor cycloid XWEY53 2.2kw tỷ số truyền 121, 187 lực momen=  N.m

b) Motor Cyclo 2.2kw 3HP XWED63, XWEY63

 • Đường kính trục ra: 55mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: 99, 121, 187

Motor Cyclo 2.2kw 3HP XWED63

 • Motor cycloid 2.2kw XWED63 tỷ số truyền 121, lực momen= 1441 N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWED63 tỷ số truyền 187, lực momen= 2226 N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWEY63 tỷ số truyền 121, lực momen=   N.m
 • Motor cycloid 2.2kw XWEY63 tỷ số truyền 187, lực momen=   N.m

6) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp mặt bích 2.2kw

Với động cơ 3HP 2,2kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor hộp số Cyclo 3HP 2,2kw XLED53, XLEY53

 • Đường kính trục ra 55mm
 • Đường kính mặt bích 340mm
 • Tỷ số truyền hay dùng: 121, 187 (có sẵn)

Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp mặt bích 2.2kw

 • Motor cycloid XLED53 2.2kw tỷ số truyền 121, lực momen= 1250 N.m
 • Motor cycloid XLEY53 2.2kw tỷ số truyền 121, lực momen= 1250 N.m

b) Hộp số giảm tốc Cycloid 3HP 2,2kw XLED63, XLEY63 bích

 • Đường kính trục ra 65mm
 • Đường kính mặt bích 400mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: 99, 121, 187

Hộp số giảm tốc Cycloid 3HP 2,2kw XLED63 bích

 • Motor cycloid XLED63 2.2kw tỷ số truyền 187, lực momen= 2226 N.m
 • Motor cycloid XLED63 2.2kw tỷ số truyền 121, lực momen= 1441 N.m
 • Motor cycloid XLEY63 2.2kw tỷ số truyền 187, lực momen= 2226 N.m
 • Motor cycloid XLEY63 2.2kw tỷ số truyền 121, lực momen= 1441 N.m