098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Số Giảm Tốc Cycloid 4HP 3kw

6.917 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp số giảm tốc Cycloid 4hp 3kw để lắp cho motor giảm tốc Cyclo 3kw 4hp. Động cơ giảm tốc Cycloid 3kw 4HP là giảm tốc bằng bánh răng Cyloidal hay còn gọi là bánh răng lốc xoáy.  

Hộp giảm tốc Cyclo 3KW 4HP phổ biến với hộp số XW4, XW5, XWD4, XWD5, XWY4, XWY5 là loại giảm tốc chân đế và hộp số XL4, XL5, XLD4, XLD5, XLY4, XLY5 là giảm tốc mặt bích. Hộp giảm tốc Cyclo 2 cấp 3KW 4HP XWEY64, XWED64, XWEY53, XWED53 loại chân đế và XLEY64, XLED64, XLEY53, XLED53 là loại mặt bích.

Bánh răng hộp số giảm tốc Cyloid có thể thiết kế ra tỉ số truyền rất cao, giảm tốc độ nhiều lần mà hộp giảm tốc vẫn gọn gàng.

Ưu điểm cơ học là chống ma sát và mài mòn, tạo độ bền cao

1) Hộp giảm tốc XWD4, XWY4 chân đế motor 3kw 4HP

a) Hộp số XWD4 trục 45 mã motor 100

 • Đường kính cốt ra: 45mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i = 7, 11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (3kw, 2.2Kw) thì tốc độ ra = 207, 127, 82, 60, 48, 40, 33, 24, 20, 17 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (1.5kw, 1.1kw, ) tốc độ ra = 137, 87, 56, 41, 33, 27, 22, 15, 13, 10 vòng/phút

Hộp số XWD4 trục 45 mã motor 100

b) Motor XWD4, XWY4 cyclo 3kw 4HP chân đế trục 45 

Hộp giảm tốc XWD4 lắp với động cơ 3kw 4HP là nhiều người dùng nhất, bản vẽ như sau:

Motor cyclo 3kw 4HP chân đế trục 45

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XWY4 cyclo motor 3kw 4HP

 • Motor cycloid 3Kw XWD4 tỷ số truyền 11, lực momen= 290 N.m, 127 RPM
 • Motor cycloid 3Kw XWD4 tỷ số truyền 17, lực momen= 448 N.m, 82 RPM
 • Motor cycloid 3Kw XWD4 tỷ số truyền 23, lực momen~ 400 N.m, 61 RPM
 • Motor cycloid 3Kw XWD4 tỷ số truyền 29, lực momen~ 373 N.m, 48 RPM
 • Motor cycloid 3Kw XWD4 tỷ số truyền 35, lực momen~ 307 N.m, 40 RPM
 • Motor cycloid 3Kw XWY4 tỷ số truyền 43, lực momen= 377 N.m, 33 RPM
 • Motor cycloid 3Kw XWY4 tỷ số truyền 7, lực momen=  N.m, 200 RPM
 • Motor cycloid 3Kw XWY4 tỷ số truyền 59, lực momen~ N.m, 24 RPM
 • Motor cycloid 3Kw XWY4 tỷ số truyền 87, lực momen~ N.m, 16 RPM

2) Hộp giảm tốc XWD5, XWY5 motor 3kw 4HP

a)  Hộp số XWD5 chân đế trục 55 mã motor 100

 • Đường kính trục ra: 55mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 29, 35, 59 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (3kw, 2.2Kw) thì tốc độ ra = 48, 40, 33, 24, 20 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (1.5kw, 1.1kw, ) tốc độ ra = 33, 27, 22, 16, 13 vòng/phút

Hộp số XWD5 chân đế trục 55 mã motor 100

b) Motor giảm tốc cyclo XWD5, XWY5 3kw 4HP chân đế trục 55 

Hộp giảm tốc XWD5 lắp với động cơ 3kw 4HP là nhiều người dùng nhất, kích thước như sau:

Motor giảm tốc cyclo 3kw 4HP chân đế trục 55

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XWY5 cyclo motor 4HP 3kw

 • Motor cycloid 3kw XWD5 tỷ số truyền 29, lực momen~1020 N.m
 • Motor cycloid 3kw XWD5 i= 43, lực momen=1135 N.m
 • Motor cycloid 3kw XWD5 tỷ số truyền 59, lực momen~ 765 N.m
 • Motor cycloid 3kw XWD5 i= 35, lực momen~820 N.m
 • Motor cycloid 3kw XWD5 i= 71, lực momen~ 915 N.m
 • Hộp giảm tốc XWY5 3kw i= 7, lực momen= N.m
 • Hộp giảm tốc XWY5 3kw tỷ số truyền 11, lực momen~ N.m
 • Hộp giảm tốc XWY5 3kw i= 17, lực momen~ N.m
 • Hộp giảm tốc XWY5 3kw i= 23, lực momen~ N.m
 • Hộp giảm tốc XWY5 3kw i= 87, lực momen~ N.m

3) Hộp giảm tốc XLD4, XLY4 mặt bích động cơ 4HP 3kw 

a) Hộp số XLD4 trục 45 mã động cơ điện 100

 • Đường kính cốt ra 45mm
 • Đường kính mặt bích: 260mm
 • Mã hàng: XLD4, lắp với motor mã 100: 3kw -4, 3kw (4 cực),..
 • Tỷ số truyền thường dùng: i = 7, 11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87 (có sẵn)

Hộp giảm tốc XLD4 mặt bích động cơ 4HP 3kw 

b) Động cơ cyclo 3kw 4HP mặt bích trục 45 XLD4, XLY4

Hộp giảm tốc XLD4 lắp với động cơ 3kw 4HP là nhiều người dùng nhất, thông số hình học như hình dưới đây:

Động cơ cyclo 3kw 4HP mặt bích trục 45

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XLY4 cyclo motor 4HP 3kw

 • Motor cycloid 3Kw XLD4 i=11, lực momen= 290 N.m
 • Motor cycloid 3Kw XLD4 i=17, lực momen= 448 N.m
 • Motor cycloid 3Kw XLD4 i=23, lực momen~ 400 N.m
 • Motor cycloid 3Kw XLD4 i=29, lực momen~ 373 N.m
 • Motor cycloid 3Kw XLD4 i=35, lực momen~ 307 N.m
 • Hộp số 3Kw XLY4 i=43, lực momen= 377 N.m
 • Hộp số cycloid 3Kw XLY4 i=7, lực momen~ N.m
 • Hộp số 3Kw XLY4 i=59, lực momen~ N.m
 • Hộp số cycloid 3Kw XLY4 i=87, lực momen~ N.m
 • Hộp số cycloid 3Kw XLY4 i=43, lực momen= N.m

4) Hộp giảm tốc XLD5, XLY5 mặt bích motor 4HP 3kw

a) Hộp số XLD5 trục 55 mã động cơ 100

 • Đường kính cốt ra 55mm
 • Đường kính mặt bích: 340mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i = 29, 35, 59 (có sẵn)

Hộp số XLD5 trục 55 mã động cơ 100

b) Động cơ giảm tốc cyclo 3kw 4HP mặt bích trục 55 XLD5, XLY5

Hộp giảm tốc XLD5 gắn với động cơ 3kw 4HP là nhiều người dùng nhất, thông số hình học như sau:

Động cơ giảm tốc cyclo 3kw 4HP mặt bích trục 55 

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XLY5 cyclo motor 3kw

 • Motor cycloid 3kw XLD5 tỷ số truyền 29, lực momen~1020 N.m, 48 RPM
 • Motor cycloid 3kw XLD5 i= 43, lực momen=1135 N.m, 33 RPM
 • Motor cycloid 3kw XLD5 tỷ số truyền 59, lực momen~ 765 N.m, 24 RPM
 • Motor cycloid 3kw XLD5 i= 35, lực momen~820 N.m, 40 RPM
 • Motor cycloid 3kw XLD5 i= 71, lực momen~ 915 N.m
 • Motor cycloid 3kw XLY5 tỷ số truyền 7, lực momen~ N.m, 200 RPM
 • Motor cycloid 3kw XLY5 i= 11, lực momen= N.m, 127 RPM
 • Motor cycloid 3kw XLY5 tỷ số truyền 17, lực momen~ N.m, 82 RPM
 • Motor cycloid 3kw XLY5 i= 23, lực momen~ N.m, 61 RPM
 • Motor cycloid 3kw XLY5 i= 87, lực momen~ N.m, 16 RPM

5) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 3kw

Với motor 4HP 3kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor Cyclo 3kw 4HP XWED53, XWEY53

 • Đường kính trục ra: 55mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: 121, 187 (có sẵn)
 • Mã hàng XWED53

Gắn với motor 3kw 4HP có thông số như sau:

Motor Cyclo 3kw 4HP XWED53

 • Motor cycloid XWED53 3Kw tỷ số truyền 121, lực momen~1250 N.m
 • Motor cycloid XWED53 3Kw tỷ số truyền 187, lực momen =1250 N.m
 • Motor cycloid XWEY53 3Kw tỷ số truyền 121, lực momen~1250 N.m
 • Motor cycloid XWEY53 3Kw tỷ số truyền 187, lực momen =1250 N.m

b) Motor Cyclo 3kw 4HP XWED64, XWEY64

 • Đường kính trục ra: 70mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: 99, 121, 187

Motor Cyclo 3kw 4HP XWED64

6) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp mặt bích 3kw

Với động cơ 4HP 3kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor hộp số Cyclo 4HP 3kw XLED53, XLEY53

 • Đường kính trục ra 55mm
 • Đường kính mặt bích 340mm
 • Tỷ số truyền hay dùng: 121, 187 (có sẵn)

Motor hộp số Cyclo 4HP 3kw XLED53

 • Hộp giảm tốc cycloid XLD53 3Kw tỷ số truyền 121, lực momen~1250 N.m
 • Hộp giảm tốc cycloid XLD53 3Kw tỷ số truyền 187, lực momen =1250 N.m
 • Hộp giảm tốc cycloid XLY53 3Kw tỷ số truyền 121, lực momen~ N.m
 • Hộp giảm tốc cycloid XLY53 3Kw tỷ số truyền 187, lực momen = N.m

b) Motor hộp giảm tốc Cyclo 4HP 3kw XLED64, XLEY64 bích

 • Đường kính trục ra 65mm
 • Đường kính mặt bích 400mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: 99, 121, 187

Motor hộp giảm tốc Cyclo 4HP 3kw XLED64 bích