098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Số Giảm Tốc Cycloid 5.5HP 4kw

6.753 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp số giảm tốc Cycloid 4kw 5.5HP để lắp cho motor giảm tốc Cyclo 4kw 5.5HP. Động cơ giảm tốc Cycloid 4kw 5.5HP là giảm tốc bằng bánh răng Cyloidal hay còn gọi là bánh răng lốc xoáy.

Hộp giảm tốc Cyclo 4KW 5HP phổ biến với hộp số XW4, XW5, XWD4, XWD5, XWY4, XWY5 là loại giảm tốc chân đế và hộp số XL4, XL5, XLD4, XLD5, XLY4, XLY5 là giảm tốc mặt bích. Hộp giảm tốc Cyclo 2 cấp 4KW 5HP XWEY85, XWED85, XWEY74, XWED74 loại chân đế và XLEY85, XLED85, XLEY74, XLED74 là loại mặt bích.

Bánh răng hộp số Cyloid có thể thiết kế ra tỉ số truyền rất cao, giảm tốc độ nhiều lần mà hộp giảm tốc vẫn gọn gàng.

Ưu điểm cơ học là chống ma sát và mài mòn, tạo độ bền lâu dài

1) Hộp giảm tốc XWD4, XWY4 chân đế motor 4kw 5HP 3.7kw

a) Hộp số XWD4 trục 45 mã motor 112

 • Đường kính cốt ra: 45mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i = 7, 11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (4kw) thì tốc độ ra = 207, 127, 82, 60, 48, 40, 33, 24, 20, 17 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (2.2kw) tốc độ ra = 137, 87, 56, 41, 33, 27, 22, 15, 13, 10 vòng/phút

Hộp số XWD4 trục 45 mã motor 112

b) Motor cyclo 4kw 5HP chân đế trục 45 XWD4, XWY4

Hộp giảm tốc XWD4 lắp với động cơ 4kw 5HP là nhiều người dùng nhất, bản vẽ như sau:

Motor cyclo 4kw 5HP chân đế trục 45 

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XWY4 cyclo motor 4kw 5HP 3.7kw

 • Motor cycloid 4Kw XWD4 tỷ số truyền 11, lực momen= 260 N.m, 127 vòng/ phút
 • Motor cycloid 4Kw XWD4 tỷ số truyền 17, lực momen= 400 N.m, 82 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 4Kw XWD4 tỷ số truyền 23, lực momen~ 400 N.m, 61 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 4Kw XWD4 tỷ số truyền 29, lực momen~ 373 N.m, 48 vòng/ phút
 • Hộp giảm tốc cyclo 4Kw XWD4 tỷ số truyền 35, lực momen~ 307 N.m, 40 vòng/ phút
 • Hộp giảm tốc cyclo 4Kw XWY4 tỷ số truyền 43, lực momen= 377 N.m, 33 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 4Kw XWY4 tỷ số truyền 7, lực momen~ N.m, 200 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 4Kw XWY4 tỷ số truyền 59, lực momen~ N.m, 59 vòng/ phút
 • Hộp giảm tốc cyclo 4Kw XWY4 tỷ số truyền 87, lực momen~ N.m, 87 vòng/ phút

2) Hộp giảm tốc XWD5, XWY5 motor 4kw 5HP 3.7kw

a)  Hộp số XWD5 chân đế trục 55 mã motor 112

 • Đường kính trục ra: 55mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 29, 35, 59 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (4kw) thì tốc độ ra = 48, 40, 24 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (2.2kw) tốc độ ra = 33, 27, 16 vòng/phút

Hộp giảm tốc XWD5 motor 4kw 5HP 3.7kw

b) Motor giảm tốc cyclo XWD5, XWY5 4kw 5HP 3.7kw chân đế trục 55 

Hộp giảm tốc XWD5 lắp với động cơ 4kw 5HP là nhiều người dùng nhất, kích thước như sau:

Motor giảm tốc cyclo 4kw 5HP 3.7kw chân đế trục 55 

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XWY5 cyclo motor 5HP 4kw 3.7kw

 • Hộp giảm tốc cyclo 4Kw XWD5 tỷ số truyền 35, lực momen~ 820 N.m, 40 vòng/ phút
 • Hộp giảm tốc cyclo 4Kw XWY5 tỷ số truyền 43, lực momen= 1010 N.m, 33 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 4Kw XWY5 tỷ số truyền 7, lực momen~ N.m, 200 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 4Kw XWY5 tỷ số truyền 59, lực momen~ 765 N.m, 59 vòng/ phút
 • Hộp giảm tốc cyclo 4Kw XWY5 tỷ số truyền 87, lực momen~ N.m, 87 vòng/ phút
 • Motor cycloid 4Kw XWD5 tỷ số truyền 11, lực momen= 915 N.m, 127 vòng/ phút
 • Motor cycloid 4Kw XWD5tỷ số truyền 17, lực momen= N.m, 82 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 4Kw XWD5 tỷ số truyền 23, lực momen~ N.m, 61 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 4Kw XWD5 tỷ số truyền 29, lực momen~ 1020N.m, 48 vòng/ phút

3) Hộp giảm tốc XLD4, XLY4 mặt bích motor 5HP 4kw 3.7kw

a) Hộp số XLD4 trục 45 mã động cơ điện 112

 • Đường kính cốt ra 45mm
 • Đường kính mặt bích: 260mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i = 7, 11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87 (có sẵn)
 • Mã hàng: XLD4, lắp với motor mã 112: 4kw -4, ..

Hộp số XLD4 trục 45 mã động cơ điện 112

b) Động cơ cyclo XLD4, XLY4 4kw 5HP 3.7kw mặt bích trục 45 

Hộp giảm tốc XLD4 lắp với động cơ 4kw 5HP là nhiều người dùng nhất, thông số hình học như hình dưới đây:

Động cơ cyclo 4kw 5HP 3.7kw mặt bích trục 45 

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XLY4 cyclo motor 5HP 4kw

 • Motor cycloid 4Kw XLD4 tỷ số truyền 11, lực momen= 260 N.m, 127 round per minute
 • Motor cycloid 4Kw XLD4 tỷ số truyền 17, lực momen= 400 N.m, 82 round per minute
 • Động cơ cycloid 4Kw XLD4 tỷ số truyền 23, lực momen~ 400 N.m, 61 round per minute
 • Động cơ cycloid 4Kw XLD4 tỷ số truyền 29, lực momen~ 373 N.m, 48 round per minute
 • Hộp giảm tốc cyclo 4Kw XLD4 tỷ số truyền 35, lực momen~ 307 N.m, 40 round per minute
 • Hộp giảm tốc cyclo 4Kw XLY4 tỷ số truyền 43, lực momen= 377 N.m, 33 round per minute
 • Motor cycloid 4Kw XLY4 tỷ số truyền 7, lực momen= N.m, 200 round per minute
 • Động cơ cycloid 4Kw XLY4 tỷ số truyền 59, lực momen~ N.m, 24 round per minute
 • Động cơ cycloid 4Kw XLY4 tỷ số truyền 78, lực momen~ N.m,16 round per minute

4) Hộp giảm tốc XLY5, XLD5 mặt bích động cơ 5HP 4kw

a) Hộp số XLD5 trục 55 mã động cơ 112

 • Đường kính cốt ra 55mm
 • Đường kính mặt bích: 340mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 29, 35, 59 (có sẵn)

Hộp số XLD5 trục 55 mã động cơ 112

b) Động cơ giảm tốc cyclo 4kw 5HP XLY5, XLD5 mặt bích trục 55 

hộp giảm tốc Cycloid XLD5 gắn với động cơ 4kw 5HP là nhiều người dùng nhất, bản vẽ như sau:

Động cơ giảm tốc cyclo 4kw 5HP mặt bích trục 55 

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XLY5 cyclo motor 4kw

 • Motor cycloid 4kw XLD5 tỷ số truyền 29 , lực momen~1020 N.m, 48 RPM
 • Motor cycloid 4kw XLD5 tỷ số truyền 43 , lực momen= 1010 N.m, 33 RPM
 • Motor cycloid 4kw XLD5 tỷ số truyền 59 , lực momen~ 765 N.m, 24 RPM
 • Motor cycloid 4kw XLD5 i= 35, lực momen=820 N.m, 40 RPM
 • Motor cycloid 4kw XLD5 i= 71, lực momen~ 915 N.m
 • Motor cycloid 4kw XLD5 tỷ số truyền 7 , lực momen~ N.m, 200 RPM
 • Motor cycloid 4kw XLD5 tỷ số truyền 11 , lực momen= N.m, 127 RPM
 • Motor cycloid 4kw XLD5 tỷ số truyền 17 , lực momen~ N.m, 82 RPM
 • Motor cycloid 4kw XLD5 i= 23, lực momen=  N.m, 61 RPM
 • Motor cycloid 4kw XLD5 i= 87, lực momen~ N.m, 16 RPM

5) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 4kw

Với motor 5HP 4kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor Cyclo 4kw 5HP XWED53, XWEY53

 • Đường kính trục ra: 55mm
 • Mã hàng XWED53

Gắn với motor 4kw 5HP có tỷ số truyền thường dùng: 121, 187 (có sẵn)

Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 4kw

 • Motor cycloid XWED53 4kw tỷ số truyền 121, 187 lực momen~ 1250 N.m
 • Motor cycloid XWEY53 4kw tỷ số truyền 121, 187 lực momen~ N.m

b) Motor Cyclo 4kw 5HP XWED85, XWEY85

 • Đường kính trục ra: 90mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: 289, 319, 391, 473

Motor Cyclo 4kw 5HP XWED85

 • Motor cycloid XWED85 4kw tỷ số truyền 289, 319, 391, 473 lực momen~ 5000 N.m
 • Motor cycloid XWEY85 4kw tỷ số truyền 289, 319, 391, 473 lực momen~N.m

6) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp mặt bích 4kw 3.7kw

Với động cơ 5HP 4kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor hộp số Cyclo 5HP 4kw XLED74, XLEY74

 • Đường kính trục ra 80mm
 • Đường kính mặt bích 430mm
 • Tỷ số truyền hay dùng: 121, 187,...

Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp mặt bích 4kw 3.7kw

b) Motor hộp giảm tốc Cyclo 5HP 4kw XLED85, XLEY85 bích

 • Đường kính trục ra hộp số giảm tốc cycloid 90mm
 • Đường kính mặt bích 490mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: 289, 319, 391, 473

Motor hộp giảm tốc Cyclo 5HP 4kw XLED8 bích

 • Motor cycloid XLED85 4kw tỷ số truyền 289, 319, 391, 473 lực momen~ 5000 N.m
 • Motor cycloid XLEY85 4kw tỷ số truyền 289, 319, 391, 473 lực momen~ N.m