098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Số Giảm Tốc Cycloid 2HP 1.5kw

3.280 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp số giảm tốc Cycloid 1.5kw 2HP để lắp cho motor giảm tốc Cyclo 1.5kw 2HP. Động cơ giảm tốc Cycloid công suất 1.5kw 2HP là giảm tốc bằng bánh răng Cyloidal hay còn gọi là bánh răng lốc xoáy.

Hộp giảm tốc Cyclo 1.5kw 2HP phổ biến với hộp số XW4, XW3, XWD4, XWD3, XWY4, XWY3 là loại giảm tốc chân đế và hộp số XL4, XL3, XLD4, XLD3, XLY4, XLY3 là giảm tốc mặt bích. Hộp giảm tốc 2 cấp 1.5kw 2HP XWEY63, XWED63, XWEY53, XWED53 loại chân đế và XLEY63, XLED63, XLEY53, XLED53 là loại mặt bích.

Bánh răng hộp số Cyclo có thể thiết kế ra tỉ số truyền rất cao, giảm tốc độ nhiều lần mà hộp giảm tốc vẫn gọn gàng.

Ưu điểm cơ học của hộp số giảm tốc Cycloid là chống ma sát và mài mòn, tạo độ bền lâu dài

1) Hộp giảm tốc XWD3, XWY3 chân đế motor 1.5kw 2HP

a) Hộp số XWD3 trục 35 mã motor 90

 • Đường kính trục ra: 35mm
 • Tỷ số truyền thường dùng:  i = 7, 11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (1.5kw, 1.1kw) thì tốc độ ra = 207, 127, 82, 60, 48, 40, 33, 24, 20, 17 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (0.75kw) tốc độ ra = 137, 87, 56, 41, 33, 27, 27, 15, 13, 10 vòng/phút

Hộp số XWD3 trục 35 mã motor 90

b) Motor cyclo 1.5kw 2HP chân đế trục 35 XWD3, XWY3

Hộp số XWD3 lắp với động cơ 1.5kw 2HP là nhiều người dùng nhất, bản vẽ như hình dưới đây:

Motor cyclo 1.5kw 2HP chân đế trục 35

Thông số trên cũng tương ứng với Hộp giảm tốc XWY3 cyclo motor 1.5kw 2HP

 • Motor cycloid 1.5kw XWD3 tỷ số truyền 11 (127 vòng/phút), lực momen= 145 N.m
 • Motor cycloid 1.5kw XWD3 tỷ số truyền 17 (82 vòng/phút), lực momen= 224 N.m
 • Motor cycloid 1.5kw XWD3 tỷ số truyền 23 (61 vòng/phút), lực momen= 203 N.m
 • Motor cycloid 1.5kw XWD3 tỷ số truyền 29 (48 vòng/phút), lực momen~ 188 N.m
 • Motor cycloid 1.5kw XWD3 tỷ số truyền 35 (40 vòng/phút), lực momen~ 227 N.m
 • Hộp giảm tốc XWY3 cyclo motor 1.5kw 2HP tỷ số truyền 43 (33 vòng/phút), lực momen~   N.m
 • Hộp giảm tốc XWY3 cyclo motor 1.5kw 2HP tỷ số truyền 7 (200 vòng/phút), lực momen~   N.m
 • Hộp giảm tốc XWY3 cyclo motor 1.5kw 2HP tỷ số truyền 59 (24 vòng/phút), lực momen~   N.m

2) Hộp giảm tốc XWY4, XWD4 motor 1.5kw 2HP

a)  Hộp số XWD4 chân đế trục 45 mã motor 90

 • Đường kính trục ra: 45mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 11, 43, 59 (có sẵn).
  • Lắp motor 1400 vòng (1.5kw, 1.1kw) thì tốc độ ra = 131, 33, 24 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (0.75kw) tốc độ ra = 87, 22, 16 vòng/phút

Hộp số XWD4 chân đế trục 45 mã motor 90

b) Motor giảm tốc cyclo XWY4, XWD4 1.5kw 2HP chân đế trục 55 

Hộp giảm tốc XWD4 lắp với động cơ 1.5kw 2HP là nhiều người dùng nhất, kích thước hình dưới đây:

Motor giảm tốc cyclo 1.5kw 2HP chân đế trục 55

Thông số trên cũng tương ứng với Hộp giảm tốc XWY4 cyclo motor 1.5kw 2HP

 • Motor cycloid 1.5kw XWD4 tỷ số truyền 43, lực momen= 377 N.m
 • Motor cycloid 1.5kw XWD4 tỷ số truyền 35, lực momen~ 307 N.m
 • Motor cycloid 1.5kw XWD4 tỷ số truyền 59, lực momen~ 380 N.m
 • Hộp giảm tốc XWY4 cyclo motor 1.5kw 2HP tỷ số truyền 7, lực momen~  N.m
 • Hộp giảm tốc XWY4 cyclo motor 1.5kw 2HP tỷ số truyền 11, lực momen~  N.m
 • Hộp giảm tốc XWY4 cyclo motor 1.5kw 2HP tỷ số truyền 17, lực momen~  N.m
 • Hộp giảm tốc XWY4 cyclo motor 1.5kw 2HP tỷ số truyền 23, lực momen~  N.m
 • Hộp giảm tốc XWY4 cyclo motor 1.5kw 2HP tỷ số truyền 29, lực momen~  N.m
 • Hộp giảm tốc XWY4 cyclo motor 1.5kw 2HP tỷ số truyền 87, lực momen~  N.m

3) Hộp giảm tốc XLD3, XLY3 mặt bích động cơ 2HP 1.5kw 

a) Hộp số XLD3 trục 35 mã động cơ điện 90

 • Đường kính cốt ra 35mm
 • Đường kính mặt bích: 230mm
 • Mã hàng: XLD3, lắp với motor mã 90: 1.5kw -4, 1.1kw (4 cực),..
 • Tỷ số truyền nên dùng: i = 7, 11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87 (có sẵn)

Hộp giảm tốc XLD3 mặt bích động cơ 2HP 1.5kw

b) Động cơ cyclo 1.5kw 2HP mặt bích trục 45 XLD3, XLY3

Hộp giảm tốc XLD3 lắp với động cơ 1.5kw 2HP là nhiều người dùng nhất, thông số hình học như hình dưới đây:

Động cơ cyclo 1.5kw 2HP mặt bích trục 45 

Thông số trên cũng tương ứng với Hộp giảm tốc XLY3 cyclo motor 1.5kw 2HP

 • Motor hộp số cycloid XLD3 1.5kw i= 11 (127 vòng/phút), lực momen= 145 N.m
 • Motor hộp số cycloid XLD3 1.5kw i= 17 (82 vòng/phút), lực momen= 224 N.m
 • Motor hộp số cycloid XLD3 1.5kw i=  23 (61 vòng/phút), lực momen= 203 N.m
 • Motor hộp số cycloid XLD3 1.5kw i= 29 (48 vòng/phút), lực momen~ 188 N.m
 • Motor hộp số cycloid XLD3 1.5kw i=  35 (40 vòng/phút), lực momen~ 227 N.m
 • Hộp giảm tốc XLY3 cyclo motor 1.5kw 2HP i=  7 (200 vòng/phút), lực momen~ N.m
 • Hộp giảm tốc XLY3 cyclo motor 1.5kw 2HP i=  43 (33 vòng/phút), lực momen~ N.m
 • Hộp giảm tốc XLY3 cyclo motor 1.5kw 2HP i=  59 (24 vòng/phút), lực momen~ N.m
 • Hộp giảm tốc XLY3 cyclo motor 1.5kw 2HP i=  87 (16 vòng/phút), lực momen~ N.m

4) Hộp giảm tốc XLD4, XLY4 mặt bích motor 2HP 1.5kw

a) Hộp số XLD4 trục 45 mã động cơ 90

 • Đường kính cốt ra 45mm
 • Đường kính mặt bích: 260mm
 • Tỷ số truyền thông dụng: 11, 43, 59 (có sẵn)

Hộp giảm tốc XLD4 mặt bích motor 2HP 1.5kw

b) Động cơ giảm tốc XLD4, XLY4 cyclo 1.5kw 2HP mặt bích trục 55 

Hộp giảm tốc XLD4 gắn với động cơ 1.5kw 2HP là nhiều người dùng nhất, thông số hình học như hình dưới đây:

Hộp giảm tốc XLD4 mặt bích motor 2HP 1.5kw

Thông số trên cũng tương ứng với Hộp giảm tốc XLY4 cyclo motor 1.5kw 2HP

 • Hộp giảm tốc cycloid 1.5kw XLD4 tỷ số truyền 43, lực momen= 377 N.m
 • Hộp giảm tốc cycloid 1.5kw XLD4 tỷ số truyền 35, lực momen~ 307 N.m
 • Hộp giảm tốc cycloid 1.5kw XLD4 tỷ số truyền 59, lực momen~ 380 N.m
 • Hộp giảm tốc XLY4 cyclo motor 1.5kw tỷ số truyền 7, lực momen~ N.m
 • Hộp giảm tốc XLY4 cyclo motor 1.5kw tỷ số truyền 11, lực momen~ N.m
 • Hộp giảm tốc XLY4 cyclo motor 1.5kw tỷ số truyền 17, lực momen~ N.m
 • Hộp giảm tốc XLY4 cyclo motor 1.5kw tỷ số truyền 23, lực momen~ N.m
 • Hộp giảm tốc XLY4 cyclo motor 1.5kw tỷ số truyền 29, lực momen~ N.m
 • Hộp giảm tốc XLY4 cyclo motor 1.5kw tỷ số truyền 87, lực momen~ N.m

5) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 1.5kw

Với motor 2HP 1.5kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor Cyclo 1.5kw 2HP XWED53, XWEY53

 • Đường kính trục ra: 55mm
 • Tỷ số truyền thích hợp: 121, 187

Lắp với motor 1.5kw 2HP có thông số như sau:

Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 1.5kw

 • Hộp số giảm tốc CYCLOID 1.5kw XWED53 tỷ số truyền 121, 187 lực momen= 1250 N.m
 • Hộp số giảm tốc CYCLOID 1.5kw XWEY53 tỷ số truyền 121, 187 lực momen= N.m

b) Motor Cyclo 1.5kw 2HP XWED63, XWEY63

 • Đường kính trục ra: 55mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: 187, 289, 391

Motor Cyclo 1.5kw 2HP XWED63

 • Hộp giảm tốc 2 cấp cycloid 1.5kw XWED63 tỷ số truyền 187, 289, 391, lực momen= 2500 N.m
 • Hộp giảm tốc 2 cấp cycloid 1.5kw XWEY63 tỷ số truyền 187, 289, 391, lực momen= N.m

6) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp mặt bích 1.5kw

Với động cơ 2HP 1.5kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor hộp số Cyclo 2HP 1.5kw XLED53, XLEY53

 • Đường kính trục ra 55mm
 • Đường kính mặt bích 340mm
 • Tỷ số truyền hay dùng: 121, 187

Motor hộp số Cyclo 2HP 1.5kw XLED53

 • Motor cycloid XLED53 1.5kw tỷ số truyền 121, 187 lực momen= 1250 N.m
 • Motor cycloid XLEY53 1.5kw tỷ số truyền 121, 187 lực momen= 1250 N.m

b) Motor hộp giảm tốc Cyclo 2HP 1.5kw XLED63, XLEY63 bích

 • Đường kính trục ra 65mm
 • Đường kính mặt bích 400mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: 187, 289, 391

Motor hộp giảm tốc Cyclo 2HP 1.5kw XLED63 bích

 • Motor cycloid XLED63 1.5kw tỷ số truyền 187, 289, 391 lực momen~ 2500 N.m
 • Motor cycloid XLEY63 1.5kw tỷ số truyền 187, 289, 391 lực momen~ 2500 N.m