098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Số Giảm Tốc Cycloid 20HP 15kw

4.051 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp số giảm tốc Cycloid 15kw 20Hp để lắp cho motor giảm tốc Cyclo 15kw 120Hp. Động cơ giảm tốc Giảm Cycloid 15kw 20Hp là giảm tốc bằng bánh răng Cyloidal hay còn gọi là bánh răng lốc xoáy. 

Hộp giảm tốc Cyclo 15kw 20Hp phổ biến với hộp số XW6, XW7, XW8, XW9, XWD6, XWD7, XWD8, XWD9, XWY6, XWY7, XWY8, XWY9 là loại giảm tốc chân đế và hộp số XL6, XL7, XL8, XL9, XLD6, XLD7, XLD8, XLD9, XLY6, XLY7, XLY8, XLY9 là giảm tốc mặt bích.

1) Hộp giảm tốc XWD7, XWY7 chân đế motor 15kw 20Hp

a) Hộp số XWD7 trục 80 mã motor 160

 • Đường kính cốt ra: 80mm
 • Tỷ số truyền nên dùng: i = 17, 23, 29 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (15kw, 11kw) thì tốc độ ra = 82, 60, 48 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (7.5kw) tốc độ ra = 56, 41, 33 vòng/phút

Hộp số XWD7 trục 80 mã motor 160

b) Motor cyclo 15kw 20Hp chân đế trục 80 XWD7, XWY7

Hộp số XWD7 lắp với động cơ 15kw 20Hp là nhiều người dùng nhất, bản vẽ như sau:

Motor cyclo 15kw 20Hp chân đế trục 80

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XWY7 cyclo motor 15kw 20Hp

 • Motor cycloid 15kw XWD7 tỷ số truyền 17, lực momen~1100 N.m
 • Hộp giảm tốc cycloid 15kw XWD7 tỷ số truyền 23, lực momen~ 1485 N.m
 • Motor cycloid 15kw XWY7 tỷ số truyền 17, lực momen~ N.m
  Hộp giảm tốc cycloid 15kw XWY7 tỷ số truyền 23, lực momen~ N.m

2) Hộp giảm tốc XWD8, XWY8 motor 15kw 20Hp

a)  Hộp số XWD8 chân đế trục 90 mã motor 112

 • Đường kính trục ra: 90mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 29, 35
  • Lắp motor 1400 vòng (15kw, 11kw) thì tốc độ ra = 48, 40 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (7.5kw, ) tốc độ ra = 33, 27 vòng/phút

Hộp số XWD8 chân đế trục 90 mã motor 112

b) Motor giảm tốc cyclo XWD8, XWY8 15kw 20Hp chân đế trục 90

Hộp giảm tốc XWD8 lắp với động cơ 15kw 20Hp là nhiều người dùng nhất, kích thước như sau:

Motor giảm tốc cyclo 15kw 20Hp chân đế trục 90

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XWY8 cyclo motor 15kw 20Hp

 • Hộp số giảm tốc cycloid 15kw XWD8 tỷ số truyền 35 , lực momen= 3075N.m
 • Motor cycloid 15kw XWD8 tỷ số truyền 29 , lực momen= 2547 N.m
 • Hộp số giảm tốc cycloid 15kw XWY8 tỷ số truyền 35 , lực momen= N.m
 • Motor cycloid 15kw XWY8 tỷ số truyền 29 , lực momen= N.m

Video Cycloid Gearbox Giảm Tốc Cyclo chân đế BWD XWD

3) Hộp giảm tốc XWD9, XWY9 motor 15kw 20Hp

a)  Hộp số XWD9 chân đế trục 100 mã motor 112

 • Đường kính trục ra: 100mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 29, 35
  • Lắp motor 1400 vòng (15kw, 11kw) thì tốc độ ra = 48, 40 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (7.5kw, ) tốc độ ra = 33, 27 vòng/phút

b) Motor giảm tốc XWD9, XWY9 cyclo 15kw 20Hp chân đế trục 100

Hộp giảm tốc XWD9 lắp với động cơ 15kw 20Hp là nhiều người dùng nhất, kích thước như sau:

Hộp giảm tốc XWD9 motor 15kw 20Hp

4) Hộp giảm tốc XWY6, XWD6 motor 15kw 20Hp

a)  Hộp số XWD6 chân đế trục 65 mã motor 112

 • Đường kính trục ra: 65mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 29, 35
  • Lắp motor 1400 vòng (15kw, 11kw) thì tốc độ ra = 48, 40 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (7.5kw, ) tốc độ ra = 33, 27 vòng/phút

b) Motor giảm tốc cyclo 15kw 20Hp chân đế trục 65 XWY6, XWD6

Hộp giảm tốc XWD6 lắp với động cơ 15kw 20Hp là nhiều người dùng nhất, kích thước như sau:

Hộp giảm tốc XWD6 motor 15kw 20Hp

5) Hộp giảm tốc XLD7, XLY7 motor 15kw 20HP

 • Đường kính cốt ra: 80mm
 • Đường kính mặt bích: 430 mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 17, 23, 29 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (15kw, 11kw) thì tốc độ ra = 82, 60, 50 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (7.5kw) tốc độ ra = 56, 41, 33 vòng/phút

Hộp giảm tốc XLD7 motor 15kw 20HP

Motor giảm tốc cyclo 15kw 20Hp chân đế trục 90

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XLY7 cyclo motor 15kw 20Hp

 • Motor cycloid 15kw XLD7 tỷ số truyền 17, lực momen~1100 N.m
 • Hộp giảm tốc cycloid 15kw XLD7 tỷ số truyền 23, lực momen~ 1485 N.m
 • Motor cycloid 15kw XLY7 tỷ số truyền 17, lực momen~1100 N.m
 • Hộp giảm tốc cycloid 15kw XLY7 tỷ số truyền 23, lực momen~ 1485 N.m

6) Hộp giảm tốc XLD6, XLY6 motor 15kw 20HP

 • Đường kính cốt ra: 65mm
 • Đường kính mặt bích: 430 mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 17, 23, 29 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (15kw, 11kw) thì tốc độ ra = 82, 60, 50 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (7.5kw) tốc độ ra = 56, 41, 33 vòng/phút

Hộp giảm tốc XLD6 motor 15kw 20HP

Video Giảm tốc Cyclo Cycloid Mặt Bích BLD XLD