098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Số Giảm Tốc Cycloid 1.5HP 1.1kw

5.053 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp số giảm tốc Cycloid 1.5Hp 1.1Kw để lắp cho motor giảm tốc Cyclo 1.5Hp 1.1Kw. Động cơ giảm tốc Cycloid 1.1kw 1.5HP là giảm tốc bằng bánh răng Cyloidal hay còn gọi là bánh răng lốc xoáy.

Hộp giảm tốc Cyclo 1.1 kw 1.5 hp phổ biến với các mã hàng: XW4, XW3, XWD4, XWD3, XWY4, XWY3 là loại giảm tốc chân đế và các mã hàng XL4, XL3, XLD4, XLD3, XLY4, XLY3 là giảm tốc mặt bích. Hộp giảm tốc 2 cấp 1.1 kw 1.5 hp gồm XWEY74, XWED74, XWEY53, XWED53 loại chân đế và mã hàng XLEY74, XLED74, XLEY53, XLED53 là loại mặt bích.

Bánh răng hộp số Cyloid có thể thiết kế ra tỉ số truyền rất cao, giảm tốc độ nhiều lần mà hộp giảm tốc vẫn gọn gàng.

Ưu điểm cơ học của hộp số giảm tốc Cyloid là chống ma sát và mài mòn, tạo độ bền lâu dài

1) Hộp giảm tốc XWY3, XWD3 chân đế motor 1.1kw 1.5HP

Hộp số giảm tốc XWD3 trục 35 mã motor 90

 • Đường kính cốt ra: 35mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i = 7, 11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87 (có sẵn)
  • Gắn motor 1400 vòng (1.1kw, 1.5kw) thì tốc độ ra = 207, 127, 82, 60, 48, 40, 33, 24, 20, 17 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (0.75kw) tốc độ ra = 137, 87, 56, 41, 33, 27, 27, 15, 13, 10 vòng/phút

Hộp giảm tốc XWD3 chân đế motor 1.1kw 1.5HP

Hộp số XWD3 lắp với động cơ 1.1kw 1.5HP là nhiều người dùng nhất

Hộp giảm tốc XWD4 lắp với động cơ 1.1kw 1.5HP

Thông số trên cũng tương ứng với hộp số cyclo XWY3 1.5HP 1.1kW.

 • Motor cycloid XWD3 1.1kw tỷ số truyền 11 (127 vòng/phút), lực momen~ 145 N.m
 • Motor cycloid XWD3 1.1kw tỷ số truyền 17 (82 vòng/phút), lực momen~ 224 N.m
 • Motor cycloid XWD3 1.1kw tỷ số truyền 23 (61 vòng/phút), lực momen~ 203 N.m
 • Motor cycloid XWD3 1.1kw tỷ số truyền 29 (48 vòng/phút), lực momen= 188 N.m
 • Motor cycloid XWD3 1.1kw tỷ số truyền 35 (40 vòng/phút), lực momen= 227 N.m
 • Motor cycloid XWY3 1.1kw tỷ số truyền 11 (127 vòng/phút), lực momen~ 143 N.m
 • Motor cycloid XWY3 1.1kw tỷ số truyền 17 (82 vòng/phút), lực momen~ 222 N.m
 • Motor cycloid XWY3 1.1kw tỷ số truyền 23 (61 vòng/phút), lực momen~ 201 N.m
 • Motor cycloid XWY3 1.1kw tỷ số truyền 29 (48 vòng/phút), lực momen= 185 N.m
 • Motor cycloid XWY3 1.1kw tỷ số truyền 35 (40 vòng/phút), lực momen= 225 N.m

2) Hộp giảm tốc XWY4, XWD4 motor 1.1kw 1.5HP

Hộp số XWD4 chân đế trục 45 mã motor 90

 • Đường kính trục ra: 45mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 11, 43, 59 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (1.1kw, 1.1kw) thì tốc độ ra = 131, 33, 24 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (0.75kw) tốc độ ra =87, 22, 16 vòng/phút

Hộp giảm tốc XWD4 motor 1.1kw 1.5HP

Hộp giảm tốc XWD4 lắp với động cơ 1.1kw 1.5HP

Hộp giảm tốc XWD4 lắp với động cơ 1.1kw 1.5HP

Thông số trên cũng tương ứng với hộp số cyclo XWY4 1.5HP 1.1kW.

 • Motor cycloid 1.1kw XWD4 tỷ số truyền 43, lực momen~ 377 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XWD4 tỷ số truyền 35, lực momen~ 307 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XWD4 tỷ số truyền 59, lực momen= 380 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XWY4 tỷ số truyền 43, lực momen~ 375 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XWY4 tỷ số truyền 35, lực momen~ 305 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XWY4 tỷ số truyền 59, lực momen= 379 N.m

3) Hộp giảm tốc XLD3, XLY3 mặt bích motor 1.5HP 1.1kw 

Hộp số XLD3 trục 35 mã động cơ điện 90

 • Đường kính cốt ra 35mm
 • Đường kính mặt bích: 230m
 • Mã hàng: XLD3, lắp với motor mã 90: 1.1kw -4, 1.1kw (4 cực),..
 • Tỷ số truyền thường dùng: i =7, 11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87 (có sẵn)

Hộp giảm tốc XLD3 mặt bích motor 1.5HP 1.1kw 

Hộp giảm tốc XLD3 lắp với động cơ 1.1kw 1.5HP

Hộp giảm tốc XLD3 lắp với động cơ 1.1kw 1.5HP

Thông số trên cũng tương ứng với hộp số cyclo XLY3 1.5HP 1.1kW.

 • Motor cycloid 1.1kw XLD3 i= 11 (127 vòng/phút), lực momen= 145 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XLD3 i= 17 (82 vòng/phút), lực momen= 224 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XLD3 i=  23 (61 vòng/phút), lực momen= 203 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XLD3 i= 19 (48 vòng/phút), lực momen~ 188 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XLD3 i=  35 (40 vòng/phút), lực momen~ 227 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XLY3 i= 11 (127 vòng/phút), lực momen= 143 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XLY3 i= 17 (82 vòng/phút), lực momen= 222 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XLY3 i=  23 (61 vòng/phút), lực momen= 201 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XLY3 i= 19 (48 vòng/phút), lực momen~ 186 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XLY3 i=  35 (40 vòng/phút), lực momen~ 225 N.m

4) Hộp giảm tốc XLD4, XLY4 mặt bích động cơ 1.5HP 1.1kw

Hộp số XLD4 trục 45 mã động cơ 90

 • Đường kính cốt ra 45mm
 • Đường kính mặt bích: 260mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i= 11, 43, 59 (có sẵn)

Hộp giảm tốc XLD4 mặt bích động cơ 1.5HP 1.1kw

Hộp giảm tốc XLD4 gắn với động cơ 1.1kw 1.5HP

Hộp giảm tốc XLD4 gắn với động cơ 1.1kw 1.5HP

Thông số trên cũng tương ứng với hộp số giảm tốc cyclo XLY4 1.5HP 1.1kW.

 • XLD4 tỷ số truyền i=43 (33 vòng/phút), lực momen~377 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XLD4 tỷ số truyền 35, lực momen~ 307 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XLD4 tỷ số truyền 59, lực momen= 380 N.m
 • XLY4 tỷ số truyền i=43 (33 vòng/phút), lực momen~375 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XLY4 tỷ số truyền 35, lực momen~ 305 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XLY4 tỷ số truyền 59, lực momen= 379 N.m

5) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 1.1kw

Với motor 1.5HP 1.1kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor Cyclo 1.1kw 1.5HP XWED53, XWEY53

 • Đường kính trục ra: 55mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: 121, 187

Lắp với motor 1.1kw 1.5HP có thông số như sau:

Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 1.1kw

 • Motor cycloid 1.1kw XWED53 tỷ số truyền 121, 187 lực momen~ 1250 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XWEY53 tỷ số truyền 121, 187 lực momen~ 1248 N.m

b) Motor Cyclo 1.1kw 1.5HP XWED74, XWEY74

 • Đường kính trục ra: 55mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: 289, 391, 473

Motor Cyclo 1.1kw 1.5HP XWED74

 • Motor cycloid 1.1kw XWED74 tỷ số truyền 289, 391, 473, lực momen~ 2650 N.m
 • Motor cycloid 1.1kw XWEY74 tỷ số truyền 289, 391, 473, lực momen~ 2650 N.m

6) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp mặt bích 1.1kw

Với động cơ 1.5HP 1.1kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor hộp số Cyclo 1.5HP 1.1kw XLED53, XLEY53

 • Đường kính trục ra 55mm
 • Đường kính mặt bích 340mm
 • Tỷ số truyền hay dùng: 121, 187

Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp mặt bích 1.1kw

 • Motor cycloid XLED53 1.1kw tỷ số truyền 121, 187 lực momen~ 1250 N.m
 • Motor cycloid XLEY53 1.1kw tỷ số truyền 121, 187 lực momen~ 1250 N.m

b) Motor hộp giảm tốc Cyclo 1.5HP 1.1kw XLED74, XLEY74 bích

 • Đường kính trục ra 65mm
 • Đường kính mặt bích 400mm
 • Tỷ số truyền thích hợp: 289, 391, 473

Motor hộp giảm tốc Cyclo 1.5HP 1.1kw XLED74 bích

 • Motor cycloid XLED63 1.1kw  tỷ số truyền 289, 391, 473 lực momen~ 2650 N.m
 • Motor cycloid XLEY63 1.1kw  tỷ số truyền 289, 391, 473 lực momen~ 2650 N.m