098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Số Giảm Tốc Cycloid 7.5HP 5.5kw

9.416 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp số giảm tốc Cycloid 5.5Kw 7.5HP để lắp cho motor giảm tốc Cyclo 5.5Kw 7.5HP. Động cơ giảm tốc Cycloid 5.5kw 7.5HP là giảm tốc bằng bánh răng cyloidal hay còn gọi là bánh răng lốc xoáy.

Hộp giảm tốc Cyclo 5.5Kw 7.5HP phổ biến với hộp số XW5, XW6, XW7, XWD5, XWD6, XWD7, XWY5, XWY6, XWY7 là loại giảm tốc chân đế và hộp số XL5, XL6, XL7, XLD5, XLD6, XLD7, XLY5, XLY6, XLY7 là giảm tốc mặt bích. Hộp giảm tốc Cyclo 2 cấp 5.5Kw 7.5HP XWEY95, XWED95, XWEY84, XWED84 loại chân đế và XLEY95, XLED95, XLEY84, XLED84 là loại mặt bích.

Bánh răng hộp số Cyloid có thể thiết kế ra tỉ số truyền rất cao, giảm tốc độ nhiều lần mà hộp giảm tốc vẫn gọn gàng.

Ưu điểm cơ học là chống ma sát và mài mòn, tạo độ bền lâu dài

1) Hộp giảm tốc XWD5, XWY5 chân đế motor 5.5kw 7.5HP

a) Hộp số XWD5 trục 55 mã motor 132

 • Đường kính cốt ra: 55mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i = 7, 11, 17, 23, 29, 35 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (5.5, 7.5kw) thì tốc độ ra = 207, 127, 82, 60, 48, 41 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (4kw) tốc độ ra = 137, 87, 56, 41, 33, 27 vòng/phút

Hộp số XWD5 trục 55 mã motor 132

b) Motor cyclo XWD5, XWY5 5.5kw 7.5HP chân đế trục 55 

Hộp giảm tốc XWD5 lắp với động cơ 5.5kw 7.5HP là nhiều người dùng nhất, kích thước như sau:

Motor cyclo 5.5kw 7.5HP chân đế trục 55 

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XWY5 cyclo motor 5.5kw 7.5HP

 • Motor cycloid 5.5kw XWD5 tỷ số truyền 11, lực momen= 531 N.m
 • Motor cycloid 5.5kw XWD5 tỷ số truyền 17, lực momen~ 820 N.m
 • Động cơ cycloid 5.5kw XWD5 tỷ số truyền 23, lực momen= 745 N.m
 • Động cơ cycloid 5.5kw XWD5 tỷ số truyền 29, lực momen= 935 N.m
 • Động cơ cycloid 5.5kw XWD5 tỷ số truyền 7, lực momen= N.m
 • Hộp giảm tốc XWY5 cyclo motor 5.5kw 7.5HP, tỷ số truyền 35, lực momen= N.m
 • Hộp giảm tốc XWY5 cyclo motor 5.5kw 7.5HP, tỷ số truyền 43, lực momen= N.m
 • Hộp giảm tốc XWY5 cyclo motor 5.5kw 7.5HP, tỷ số truyền 59, lực momen= N.m
 • Hộp giảm tốc XWY5 cyclo motor 5.5kw 7.5HP, tỷ số truyền 87, lực momen= N.m

2) Hộp giảm tốc XWD6, XWY6 motor 5.5kw 7.5HP

a)  Hộp số XWD6 chân đế trục 65 mã motor 112

 • Đường kính trục ra: 65mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 35, 43, 59, 71, 87 (có sẵn)

Hộp giảm tốc XWD6 motor 5.5kw 7.5HP

b) Motor giảm tốc XWD6, XWY6 cyclo 5.5kw 7.5HP chân đế trục 65 

Hộp giảm tốc XWD6 lắp với động cơ 5.5kw 7.5HP là nhiều người dùng nhất, bản vẽ như sau:

Motor giảm tốc cyclo 5.5kw 7.5HP chân đế trục 65

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XWY6 cyclo motor 5.5kw 7.5HP

 • Động cơ cycloid 5.5kw XWD6 tỷ số truyền 35, lực momen~820 N.m
 • Động cơ cycloid 5.5kw XWD6 tỷ số truyền 29, lực momen~1280 N.m
 • Động cơ cycloid 5.5kw XWD6 tỷ số truyền 43, lực momen~1390 N.m
 • Motor cycloid 5.5kw XWD6 tỷ số truyền 11, lực momen= 531 N.m
 • Motor cycloid 5.5kw XWY6 tỷ số truyền 17, lực momen~ 820 N.m
 • Động cơ cycloid 5.5kw XWY6 tỷ số truyền 23, lực momen= 745 N.m
 • Động cơ cycloid 5.5kw XWY6 tỷ số truyền 7, lực momen= N.m
 • Hộp giảm tốc XWY6 cyclo motor 5.5kw 7.5HP, tỷ số truyền 59, lực momen= N.m
 • Hộp giảm tốc XWY6 cyclo motor 5.5kw 7.5HP, tỷ số truyền 87, lực momen= N.m

3) Hộp giảm tốc XWD7, XWY7 chân đế motor 5.5kw 7.5HP

a) Hộp số XWD7 trục 80 mã motor 132

 • Đường kính cốt ra: 80mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i = 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (5.5, 7.5kw) thì tốc độ ra = 82, 60, 48, 40, 33, 24, 20, 17 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (4kw) tốc độ ra = 56, 41, 33, 27, 22, 15, 13, 10 vòng/phút

Hộp số cyclo XWD7 trục 80 mã motor 132

b) Động cơ cyclo 5.5kw 7.5HP chân đế trục 80 XWD7, XWY7

Hộp giảm tốc XWD7 lắp với động cơ 5.5kw 7.5HP là nhiều người dùng nhất, bản vẽ như sau:

Động cơ cyclo 5.5kw 7.5HP chân đế trục 80

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XWY7 cyclo motor 7.5HP 5.5kw

 • Motor cycloid 5.5kw XWD7, i=17, lực momen~ 1125 N.m, 82 RPM
 • Động cơ cycloid 5.5kw XWD7, i= 23, lực momen~ 1520 N.m, 61 RPM
 • Động cơ cycloid 5.5kw XWD7, i= 29, lực momen= 1405 N.m, 48 RPM
 • Hộp giảm tốc cyclo 5.5kw XWD7, i= 35, lực momen=1700 N.m, 40 RPM
 • Hộp giảm tốc cyclo 5.5kw XWD7, i= 43, lực momen= 1390 N.m, 33 RPM
 • Động cơ cycloid 5.5kw XWD7, i= 7, lực momen~ N.m, 200 RPM
 • Động cơ cycloid 5.5kw XWD7, i= 11, lực momen= N.m, 127 RPM
 • Hộp giảm tốc cyclo 5.5kw XWD7, i= 59, lực momen=  N.m, 24 RPM
 • Hộp giảm tốc cyclo 5.5kw XWD7, i= 87, lực momen= N.m, 16 RPM

4) Hộp giảm tốc XLD5, XLY5 mặt bích động cơ 7.5HP 5.5kw 

a) Hộp số XLD5 trục 55 mã động cơ điện 132

 • Đường kính cốt ra 55mm
 • Đường kính mặt bích: 340mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i = 7, 11, 17, 23, 29, 35 (có sẵn)
 • Mã hàng: XLD4, lắp với motor mã 112: 5.5kw -4, 7.5kw (4 cực),..

Hộp số XLD5 trục 55 mã động cơ điện 132

b) Động cơ cyclo 5.5kw 7.5HP mặt bích trục 55 XLD5, XLY5

Hộp giảm tốc XLD5 lắp với động cơ 5.5kw 7.5HP là nhiều người dùng nhất, thông số hình học như hình dưới đây:

Động cơ cyclo 5.5kw 7.5HP mặt bích trục 55

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XLY5 cyclo motor 7.5HP 5.5kw

 • Động cơ cycloid 5.5kw XLD5 tỷ số truyền 11, lực momen= 531 N.m, 127 round per minute
 • Motor cycloid 5.5kw XLD5 tỷ số truyền 17, lực momen~ 820 N.m, 82 round per minute
 • Động cơ cycloid 5.5kw XLD5 tỷ số truyền 23, lực momen= 745 N.m, 61 round per minute
 • Motor cycloid 5.5kw XLD5 tỷ số truyền 29, lực momen= 935 N.m, 48 round per minute
 • Hộp giảm tốc cyclo 5.5kw XLY5, i= 35, lực momen=1700 N.m, 40 round per minute
 • Hộp giảm tốc cyclo 5.5kw XLY5, i= 43, lực momen= 1390 N.m, 33 round per minute
 • Động cơ cycloid 5.5kw XLY5, i= 7, lực momen~ N.m, 200 round per minute
 • Hộp giảm tốc cyclo 5.5kw XLY5, i= 59, lực momen=  N.m, 24 round per minute
 • Hộp giảm tốc cyclo 5.5kw XLY5, i= 87, lực momen= N.m, 16 round per minute

5) Hộp giảm tốc XLD6, XLY6 mặt bích motor 7.5HP 5.5kw

a) Hộp số XLD6 trục 65 mã động cơ 132

 • Đường kính cốt ra 65mm
 • Đường kính mặt bích: 400mm
 • Ratio thường dùng: i = 35, 43, 59, 71, 87 (có sẵn)

Hộp số XLD6 trục 65 mã động cơ 132

b) Động cơ giảm tốc cyclo 5.5kw 7.5HP XLD6, XLY6 mặt bích trục 65 

Hộp giảm tốc Cycloid XLD6 gắn với động cơ 5.5kw 7.5HP là nhiều người dùng nhất, bản vẽ như sau:

Động cơ giảm tốc cyclo 5.5kw 7.5HP mặt bích trục 65 

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XLY6 cyclo motor 7.5HP 5.5kw

 • Động cơ cycloid 5.5kw XLD6 tỷ số truyền 35, lực momen~820 N.m, 40 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 5.5kw XLD6 tỷ số truyền 29, lực momen~1280 N.m, 48 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 5.5kw XLY6 tỷ số truyền 43, lực momen~1390 N, 33 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 5.5kw XLD6 tỷ số truyền 11, lực momen= 531 N.m, 127 vòng/ phút
 • Motor cycloid 5.5kw XLD6 tỷ số truyền 17, lực momen~ 820 N.m, 82 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 5.5kw XLD6 tỷ số truyền 23, lực momen= 745 N.m, 61 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 5.5kw XLY6, i= 7, lực momen~ N.m, 200 vòng/ phút
 • Hộp giảm tốc cyclo 5.5kw XLY6, i= 59, lực momen=  N.m, 24 vòng/ phút
 • Hộp giảm tốc cyclo 5.5kw XLY6, i= 87, lực momen= N.m, 16 vòng/ phút

6) Hộp giảm tốc XLD7, XLY7 mặt bích động cơ 7.5HP 5.5kw

a) Hộp số XLD7 trục 80 mã động cơ 132

 • Đường kính cốt ra 80mm
 • Đường kính mặt bích: 430mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i = 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87 (có sẵn)

Hộp số cyclo XLD7 trục 80 mã động cơ 132

b) Động cơ giảm tốc XLD7, XLY7 cyclo 5.5kw 7.5HP mặt bích trục 80 

Hộp giảm tốc Cycloid XLD7 gắn với động cơ 5.5kw 7.5HP là nhiều người dùng nhất, bản vẽ như sau:

Động cơ giảm tốc cyclo 5.5kw 7.5HP mặt bích trục 80

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XLY7 cyclo motor 5.5kw

 • Motor cycloid 5.5kw XLD7, i=17, lực momen~ 1125 N.m, 82 RPM
 • Động cơ cycloid 5.5kw XLD7, i= 23, lực momen~ 1520 N.m, 61 RPM
 • Động cơ cycloid 5.5kw XLY7, i= 29, lực momen= 1405 N.m, 48 RPM
 • Hộp giảm tốc cyclo 5.5kw XLD7, i= 35, lực momen=1700 N.m, 40 RPM
 • Hộp giảm tốc cyclo 5.5kw XLD7, i= 43, lực momen= 1390 N.m, 33 RPM
 • Động cơ cycloid 5.5kw XLY7 tỷ số truyền 11, lực momen= 531 N.m, 127 RPM
 • Động cơ cycloid 5.5kw XLY7, i= 7, lực momen~ N.m, 200 RPM
 • Hộp giảm tốc cyclo 5.5kw XLY7, i= 59, lực momen=  N.m, 24 RPM
 • Hộp giảm tốc cyclo 5.5kw XLY7, i= 87, lực momen= N.m, 16 RPM

7) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 5.5kw

Với motor 7.5HP 5.5kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor Cyclo 5.5kw 7.5HP XWED84, XWEY84

 • Đường kính trục ra: 90mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: 121, 187,...

Gắn với motor 5.5kw 7.5HP có thông số như sau:

Motor Cyclo 5.5kw 7.5HP XWED84

b) Motor Cyclo 5.5kw 7.5HP XWED95, XWEY95

 • Đường kính trục ra: 100mm
 • Tỷ số truyền hay dùng: 121, 187, 289, 391

Motor Cyclo 5.5kw 7.5HP XWED95

8) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp mặt bích 5.5kw

Với động cơ 7.5HP 5.5kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor hộp số Cyclo 7.5HP 5.5kw XLED84, XLEY84

 • Đường kính trục ra 90mm
 • Đường kính mặt bích 490mm
 • Tỷ số truyền hay dùng: 121, 187

Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp mặt bích 5.5kw

b) Motor hộp giảm tốc Cyclo 7.5HP 5.5kw XLED95, XLEY95 bích

 • Đường kính trục ra hộp số giảm tốc cycloid 100mm
 • Đường kính mặt bích 580mm
 • Tỷ số truyền hay dùng: 121, 187, 289, 391

Motor hộp giảm tốc Cyclo 7.5HP 5.5kw XLED95 bích