098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Số Giảm Tốc Cycloid 15HP 11kw

8.309 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp số giảm tốc Cycloid 11kw 15HP để lắp cho motor giảm tốc Cyclo 11kw 115HP. Động cơ giảm tốc Giảm Cycloid 11kw 15HP là giảm tốc bằng bánh răng Cyloidal hay còn gọi là bánh răng lốc xoáy.

Hộp giảm tốc Cyclo 11kw 15HP phổ biến với hộp số XW8, XW6, XW7, XW9, XWD8, XWD6, XWD7, XWD9, XWY8, XWY6, XWY7, XWY9 là loại giảm tốc chân đế và hộp số XL8, XL6, XL7, XL9, XLD8, XLD6, XLD7, XLD9, XLY8, XLY6, XLY7, XLY9 là giảm tốc mặt bích.

1) Ưu điểm của hộp số giảm tốc Cycloid 11kw 15HP

 • Bánh răng hộp giảm tốc Cyloid Cyclo có thể thiết kế ra tỉ số truyền rất cao, giảm tốc độ nhiều lần mà hộp giảm tốc vẫn gọn gàng.
 • Ưu điểm cơ học là chống ma sát và mài mòn, tạo độ bền lâu dài.

2) Phân loại hộp số giảm tốc Cycloid 11kw 15HP

a) Hộp giảm tốc XWD6, XWY6 chân đế motor 11kw 15HP

a1) Hộp số XWD6 trục 65 mã motor 160

 • Đường kính cốt ra: 65mm
 • Tỷ số truyền nên dùng: i = 17, 23, 29 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (11kw, 15kw) thì tốc độ ra = 82, 60, 48 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (7.5kw) tốc độ ra = 56, 41, 33 vòng/phút

a2) Motor cyclo XWD6, XWY6 11kw 15HP chân đế trục 65

Hộp giảm tốc XWD6 lắp với động cơ 11kw 15HP là nhiều người dùng nhất, bản vẽ như sau:

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XWY7 cyclo motor 11kw 15HP

 • Motor cycloid 11kw XWD6 tỷ số truyền 11, lực momen= 713 N.m, 127 RPM
 • Motor cycloid 11kw XWD6 tỷ số truyền 17, lực momen= 1100 N.m, 82 RPM
 • Động cơ cycloid 11kw XWD6 tỷ số truyền 23, lực momen= 1485 N.m, 61 RPM
 • Động cơ cycloid 11kw 15HP XWD6, i= 29, lực momen= N.m, 48 RPM
 • Hộp giảm tốc cyclo 11kw 15HP XWD6, i= 35, lực momen= N.m, 40 RPM
 • Hộp giảm tốc cyclo 11kw 15HP XWY6, i= 43, lực momen~ N.m, 33 RPM
 • Hộp giảm tốc XWY6 cyclo motor 11kw 15HP, tỷ số truyền 7, lực momen= N.m, 200 RPM
 • Hộp giảm tốc XWY6 cyclo motor 11kw 15HP, tỷ số truyền 59, lực momen= N.m, 24 RPM
 • Hộp giảm tốc XWY6 cyclo motor 11kw 15HP, tỷ số truyền 87, lực momen= N.m, 16 RPM

b) Hộp giảm tốc XWD7, XWY7 chân đế motor 11kw 15HP

b1) Hộp số XWD7 trục 80 mã motor 160

 • Đường kính cốt ra: 80mm
 • Tỷ số truyền nên dùng: i = 17, 23, 29 (có sẵn)
  • Lắp motor 1400 vòng (11kw, 15kw) thì tốc độ ra = 82, 60, 48 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (7.5kw) tốc độ ra = 56, 41, 33 vòng/phút

Hộp giảm tốc XWD7 chân đế motor 11kw 15HP

b2) Motor cyclo 11kw 15HP chân đế trục 80 XWD7, XWY7

Hộp giảm tốc XWD7 lắp với động cơ 11kw 15HP là nhiều người dùng nhất, bản vẽ như sau:

Motor cyclo 11kw 15HP chân đế trục 80

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XWY7 cyclo motor 11kw 15HP

 • Motor cycloid 11kw XWD7 tỷ số truyền 11, lực momen= 713 N.m, 127 vòng phút
 • Motor cycloid 11kw XWD7 tỷ số truyền 17, lực momen= 1100 N.m, 82 vòng phút
 • Động cơ cycloid 11kw XWD7 tỷ số truyền 23, lực momen= 1485 N.m, 61vòng phút
 • Động cơ cycloid 11kw 15HP XWD7, i= 29, lực momen= N.m, 48 vòng phút
 • Hộp giảm tốc cyclo 11kw 15HP XWD7, i= 35, lực momen= N.m, 40 vòng phút
 • Hộp giảm tốc cyclo 11kw 15HP XWY7, i= 43, lực momen~ N.m, 33 vòng phút
 • Hộp giảm tốc XWY7 cyclo motor 11kw 15HP, tỷ số truyền 7, lực momen= N.m, 200 vòng phút
 • Hộp giảm tốc XWY7 cyclo motor 11kw 15HP, tỷ số truyền 59, lực momen= N.m, 24 vòng phút
 • Hộp giảm tốc XWY7 cyclo motor 11kw 15HP, tỷ số truyền 87, lực momen= N.m, 16 vòng phút

c) Hộp giảm tốc XWD8, XWY8 motor 11kw 15HP

c1)  Hộp số XWD8 chân đế trục 90 mã motor 112

 • Đường kính trục ra: 90mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 29, 35, 43
  • Lắp motor 1400 vòng (11kw, 15kw) thì tốc độ ra = 48, 40, 33 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (7.5kw, ) tốc độ ra = 33, 27, 22 vòng/phút

Hộp số XWD8 chân đế trục 90 mã motor 112

c2) Motor giảm tốc XWD8, XWY8 cyclo 11kw 15HP chân đế trục 90

Hộp giảm tốc XWD8 lắp với động cơ 11kw 15HP là nhiều người dùng nhất, kích thước như sau:

Motor giảm tốc cyclo 11kw 15HP chân đế trục 90

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XWY8 cyclo motor 11kw 15HP

 • Motor cycloid 11kw XWD8 tỷ số truyền 43 , lực momen= 2770 N.m, 33 RPM
 • Motor cycloid 11kw XWD8 tỷ số truyền 29 , lực momen~ 2547 N.m, 48 RPM
 • Motor cycloid 11kw XWD8 tỷ số truyền 35 , lực momen~ 3075 N.m, 40 RPM
 • Motor cycloid 11kw XWD8 tỷ số truyền 11, lực momen= N.m, 127 RPM
 • Motor cycloid 11kw XWY8 tỷ số truyền 17, lực momen=  N.m, 82 RPM
 • Động cơ cycloid 11kw XWD8 tỷ số truyền 23, lực momen= N.m, 61RPM
 • Hộp giảm tốc XWY8 cyclo motor 11kw 15HP, tỷ số truyền 7, lực momen= N.m, 200 RPM
 • Hộp giảm tốc XWY8 cyclo motor 11kw 15HP, tỷ số truyền 59, lực momen= N.m, 24 RPM
 • Hộp giảm tốc XWY8 cyclo motor 11kw 15HP, tỷ số truyền 87, lực momen= N.m, 16 RPM

Video Cycloid Gearbox Giảm Tốc Cyclo chân đế BWD XWD

d) Hộp giảm tốc XWD9, XWY9 motor 11kw 15HP

d1)  Hộp số XWD9 chân đế trục 100 mã motor 112

 • Đường kính trục ra: 100mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 29, 35, 43
  • Lắp motor 1400 vòng (11kw, 15kw) thì tốc độ ra = 48, 40, 33 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (7.5kw, ) tốc độ ra = 33, 27, 22 vòng/phút

d2) Motor giảm tốc cyclo XWD9, XWY9 11kw 15HP chân đế trục 100

Hộp giảm tốc XWD9 lắp với động cơ 11kw 15HP là nhiều người dùng nhất, kích thước như sau:

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc XWY9 cyclo motor 15HP

e) Hộp số XLD6, XLY6 Cycloid mặt bích motor 15HP 

Bản vẽ hộp giảm tốc XLD6 Cycloid mặt bích

 • Đường kính trục ra: 65mm
 • Đường kính mặt bích: 400 mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 17, 23
  • Lắp motor 1400 vòng (15kw, 11kw) thì tốc độ ra = 82, 60 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (7.5kw) tốc độ ra = 56, 41 vòng/phút

f) Hộp số XLY7, XLD7 Cycloid mặt bích motor 15HP 

Bản vẽ hộp số giảm tốc XLD7 Cycloid mặt bích

 • Đường kính trục ra: 80mm
 • Đường kính mặt bích: 430 mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 17, 23
  • Lắp motor 1400 vòng (15kw, 11kw) thì tốc độ ra = 82, 60 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (7.5kw) tốc độ ra = 56, 41 vòng/phút

Hộp số XLD7 Cycloid mặt bích motor 15HP 

 • Motor cycloid 11kw XLD7 tỷ số truyền 17, lực momen~1100 N.m
 • Hộp giảm tốc cycloid 11kw XLD7 tỷ số truyền 23, lực momen~ 1485 N.m
 • Motor cycloid 11kw XLY7 tỷ số truyền 17, lực momen~ N.m
 • Hộp giảm tốc cycloid 11kw XLY7 tỷ số truyền 23, lực momen~ N.m

Ngoài ra còn có hộp số XLD8 (hộp giảm tốc XLD8) trục ra 90mm

Video Giảm tốc Cyclo Cycloid Mặt Bích BLD XLD

3) Lực mô men giảm tốc Cycloid 115HP 11kw

Mô men cơ học của hộp số giảm tốc Cycloid thấy được từ bảng sau

Ví dụ: B5 hoặc X8 khi lắp với động cơ điện 115HP 11kw ratio 43 thì lực mô men là 2770 Nm newton.

Lực mô men giảm tốc Cycloid 15HP 11kw

Tương tự vậy quý vị tìm được mọi công suất, mọi tỉ số truyền như công ty MINHMOTOR tư vấn ở bảng trên.

Kiểm tra chất lượng hộp giảm tốc Cycloid 15HP 11kw

 • Kiểm tra trọng lượng sản phẩm, thép tốt và thép chống rỉ luôn có trọng lượng riêng cao hơn
 • Vòng Bi Bạc Đạn, bi côn sẽ chịu lực mạnh hơn bi tròn
 • Tiếng ồn càng thấp, phần gia công cơ khí càng chuẩn.