0981 645 020

Miền Nam

0975 897 066

Miền Bắc

Tất Cả Mô Tơ 2800-3000 Vòng

  • Sau đây là tất cả sản phẩm Động cơ điện 3 Pha, Motor 2 cực điện, 2 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 2800 2900 3000 vòng trên phút (RPM), một số nơi còn gọi là động cơ điện nhanh tua.  Mời Quý vị nhấn click đúng vào công suất Kilowatt, số HP hoặc Ngựa, sẽ tìm được đúng sản phẩm quan tâm. Sau đây là link động cơ 3 pha, và bảng ở cuối trang là link động cơ 1 pha.
KW/HP( Ngựa)Link Web
0.25KW0.34HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mo-to-dien-3-pha-0-34-hp-ngua-250-watt-w-australia/
0.37KW0.5HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mua-ban-motordien-3-pha-0-5hp-ngua-0-37-kw-duc/
0.55KW0.75HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mo-to-dien-550-watt-w-xuat-khau-chau-au/
0.75KW1HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mo-to-3-phase-1-hp-1ngua-thong-so-ky-thuat/
1.1KW1.5HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mo-to-xk-dai-loan-duc-3-pha-tua-nhanh-2p1-1kw-1-5-hp-cq-germany/
1.5KW2HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mo-to-dien-1-5-kw-2-hp-2-ngua/
2.2KW3HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mo-to-dien-2-2-kw-3-hp-3-ngua-uc/
3KW4HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mo-to-dien-3-pha-3-kw-4-hp-4-ngua-220v-380v/
4KW5.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-4kw-motor-dien-4kw-3-pha-5-hp.html
5.5KW7.5HPhttp://minhmotor.com/san-pham/cach-lua-chon-mo-to-dien-3-pha-5-5-kw-7-5-hp-7-5-ngua-2-cuc-dien/
7.5KW10HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mo-to-dien-7-5-kw-10-hp-10-ngua/
11KW15HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mo-to-dien-15-ngua-11-kw-vo-gang-380-volt-2/
15KW20HPhttp://minhmotor.com/san-pham/motodien-3-pha-15-kw-20hp-20-ngua-motordien/
18.5KW25HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mo-to-dien-moi-18-5-kw-25hp-25-ngua/
22KW30HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mo-dien-3-pha-22-kw-30-hp-30-ngua/
30KW40HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mua-ban-motor-3-pha-uc-2p-40hp/
38KW50HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mo-to-dien-37kw-50-hp-38kw/
45KW60HPhttp://minhmotor.com/san-pham/moto3pha-cong-suat-45-kw-60hp-60-ngua-380v/
55KW75HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mo-to-ba-pha-55-kw-75hp-75-ngua/
75KW100HPhttp://minhmotor.com/san-pham/motobapha-75-kw-100-hp-100-ngua-380v/
90KW125HPhttp://minhmotor.com/san-pham/motorbapha-90-kw-125-hp-125-ngua-2p/
110KW150HPhttp://minhmotor.com/san-pham/dong-co-nhanh-tua-110-kw-150hp-dien-ac-xoay-chieu/
132KW180HPhttp://minhmotor.com/san-pham/mo-to-3-fa-132-kw-180-ngua-dien-xoay-chieu/
160KW220HPhttp://minhmotor.com/san-pham/dong-co-ba-pha-160-kw-220hp-3000-vong/
185KW250HPhttps://minhmotor.com/san-pham/motor-dien-3-pha-185-kw-2-poles-cn-uc/
200KW270HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-200-kw-270-hp-270-ngua-2800vp/
220KW300HPhttps://minhmotor.com/san-pham/motor-dien-3-pha-220-kw-2-poles-cn-uc/
250KW340HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-250-kw-340-hp-340-ngua-2980-vp/
280KW380HPhttps://minhmotor.com/san-pham/motor-dien-3-pha-280-kw-2-poles-cn-uc/
315KW420HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-315-kw-430-hp-430-ngua-2poles/

Sau đây là link motor điện 1 pha 2 cực điện, 2 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 2800 2900 3000 vòng trên phút (RPM)

KW/HP( Ngựa)Link Web
0.37KW0.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-0-5-hp-0-37-kw-toc-do-2p.html
0.75KW1HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-1-ngua-1-hp-0-75-kw-0-8kw.html
1.1KW1.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/motor-1-pha-2800-rpm.html
1.5KW2HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-2-hp-1-5-kw-3000-vongphut.html
2.2KW3HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-3-ngua-3-hp-2-2-kw-nhanh-tua.html
3KW4HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-4-ngua-4-hp-3-kw-200-210-220v.html
3.7KW5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/motor-dien-1-pha-37kw-5hp-tua-2800-vong-phut.html
 
Sau đây là hình ảnh động cơ 3 pha xuất khẩu Châu Âu.

Video động cơ 3 pha MINHMOTOR thương hiệu cả nước Việt muốn dùng.

4.5 sao, trên tổng số 211 lượt đánh giá.

Bình luận