098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Tất Cả Mô Tơ 2800-3000 Vòng

24 thg 9 2020 10:06

  • Sau đây là tất cả sản phẩm Động cơ điện 3 Pha, Motor 2 cực điện, 2 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 2800 2900 3000 vòng trên phút (RPM), một số nơi còn gọi là động cơ điện nhanh tua.  Mời Quý vị nhấn click đúng vào công suất Kilowatt, số HP hoặc Ngựa, sẽ tìm được đúng sản phẩm quan tâm. Sau đây là link động cơ 3 pha, và bảng ở cuối trang là link động cơ 1 pha.
KW/HP( Ngựa)Link Web
0.25KW0.34HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-1-3hp-0-25kw-2-cuc-dien.html
0.37KW0.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-0-5hp-0-37kw-2-cuc-dien.html
0.55KW0.75HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-0-75hp-0-55kw-2-cuc-dien.html
0.75KW1HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-1hp-0-75kw-2-cuc-dien.html
1.1KW1.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-1-5hp-1-1kw-2-cuc-dien.html
1.5KW2HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-2hp-1-5kw-2-cuc-dien.html
2.2KW3HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-3hp-2-2kw-2-cuc-dien.html
3KW4HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-4hp-3kw-2-cuc-dien.html
4KW5.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-4kw-motor-dien-4kw-3-pha-5-hp.html
5.5KW7.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-7-5hp-5-5kw-2-cuc-dien.html
7.5KW10HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-10hp-7-5kw-2-cuc-dien.html
11KW15HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-15hp-11kw-2-cuc-dien.html
15KW20HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-20hp-15kw-2-cuc-dien.html
18.5KW25HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-25hp-18-5kw-2-cuc-dien.html
22KW30HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-30hp-22kw-2-cuc-dien.html
30KW40HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-40hp-30kw-2-cuc-dien.html
38KW50HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-50hp-37kw-2-cuc-dien.html
45KW60HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-60hp-45kw-2-cuc-dien.html
55KW75HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-75hp-55kw-2-cuc-dien.html
75KW100HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-100hp-75kw-2-cuc-dien.html
90KW125HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-125hp-90kw-2-cuc-dien.html
110KW150HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-150hp-110kw-2-cuc-dien.html
132KW180HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-180hp-132kw-2-cuc-dien.html
160KW220HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-220hp-160kw-2-cuc-dien.html
200KW270HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-270hp-200kw-2-cuc-dien.html
250KW340HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-340-hp-250-kw-2-cuc-dien.html
315KW420HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-430hp-315kw-2-cuc-dien.html

Sau đây là link motor điện 1 pha 2 cực điện, 2 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 2800 2900 3000 vòng trên phút (RPM)

KW/HP( Ngựa)Link Web
0.37KW0.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-0-5-hp-0-37-kw-toc-do-2p.html
0.75KW1HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-1-ngua-1-hp-0-75-kw-0-8kw.html
1.1KW1.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/motor-1-pha-2800-rpm.html
1.5KW2HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-2-hp-1-5-kw-3000-vongphut.html
2.2KW3HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-3-ngua-3-hp-2-2-kw-nhanh-tua.html
3KW4HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-4-ngua-4-hp-3-kw-200-210-220v.html
3.7KW5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/motor-dien-1-pha-37kw-5hp-tua-2800-vong-phut.html
 
Sau đây là hình ảnh động cơ 3 pha xuất khẩu Châu Âu.

Video động cơ 3 pha MINHMOTOR thương hiệu cả nước Việt muốn dùng.

9.746 reviews

Tin tức liên quan

Giá Hộp Số Giảm Tốc Tháng 01/2021
Giá Máy Bơm Nước Tháng 12/2020
Giá Motor Giảm Tốc 3 Pha Tháng 12/2020
Giá Motor Giảm Tốc 1 Pha Tháng 12/2020
Giá Motor Điện ABB 3 Pha Tháng 12/2020