0981 645 020

Miền Nam

0975 897 066

Miền Bắc

Tất Cả Mô Tơ 700-720 Vòng

Bảng dưới đây là công suất động cơ điện 3 pha tốc độ vòng quay 700 vòng/ phút 
KW/HP( Ngựa)Link Web
0.18KW0.25HP 
0.25KW0.34HP 
0.37KW0.5HP 
0.55KW0.75HP 
0.75KW1HP 
1.1KW1.5HP 
1.5KW2HP 
2.2KW3HP 
3KW4HP 
4KW5.5HP 
5.5KW7.5HP 
7.5KW10HP 
11KW15HP 
15KW20HP 
18.5KW25HP 
22KW30HP 
30KW40HP 
38KW50HP 
45KW60HP 
55KW75HP 
75KW100HP 
90KW125HP 
110KW150HP 
132KW180HP 
160KW220HP 
185KW250HP 
200KW270HP 
220KW300HP 
250KW340HP 
280KW380HP 
315KW420HP 


Video

4.5 sao, trên tổng số 211 lượt đánh giá.

Bình luận